Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Landsbygds Leader-föreningar i Skärgårdshavets område

Till verksamhetsområdet av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp hör 14 kommuner mellan Salo och Gustavs. Dock bara tre av dessa hör till Leader-föreningens I samma båt – Samassa veneessä område, som förvaltar fiskeaktionsgruppen.

I samma båt         Gustavs, Kimitoön och Pargas

De övriga landsbygds Leader-föreningar och deras verksamhetsområden i verksamhetsområdet är:

Ravakka                 Virmo och Vemo

Varsin Hyvä ry      S:t Karins, Masku, Nådendal, Pemar, Reso, Sagu, Tövsala och Åbo

Ykkösakseli           Salo

Landsbygds Leader-föreningar finansierar  projekt och företagsinvesteringar i anslutning till landsbygdsutvecklingen.