Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Skärgårdshavets fiskeristrategi 2014-2020

Vår utvecklingsstrategi grundar sig på fiskeribranschens styrkor i Skärgårdshavet samt på verksamhetsområdets möjligheter.

Skärgårdshavet är ett unikt område när det gäller fiskresurser, fiskeriklustret och områdets marknadspotential.

Strategins primära målsättning är att öka och diversifiera de omfattande fiskresursernas utnyttjande och utbud på närområdet på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt genom att utveckla fiskerinäringens värdekedja och samarbete samt genom att använda sig av ett innovativt tänkesätt och teknologin som hjälp. Målsättningen är att en större del av den på området producerade fisken stannar på närområden.

Utgående från fyrfältsanalysen och dess slutsatser stiger tre spetsteman som tyngdpunktsområden i utvecklandet:

  1. Samarbete och nätverkande
  2. Utveckling av värdekedjan
  3. Höjning av fiskresursernas utnyttjande- och förädlingsgrad

Skärgårdshavets fiskeristrategi 2014 – 2020

En mera detaljerad beskrivning av nuläget av Skärgårdshavets fiskerinäringar finns i rapporten Saaristomeren elinkeinokalatalouden nykytila 2013 (på finska).