Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Styrgruppen

Styrelsen består av nio (9) medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att styrgruppen består av representanter från offentliga, privata och tredje sektorn.

Ett förslag till medlemmar kan göras av en privat person, ett företag eller en organisation, vartill kommunerna gör ett förslag till sina representanter.

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s höstmöte godkänner styrgruppens medlemmar och deras suppleanter. I valet strävar man till lika representation mellan könen samt till en balans mellan regioner och olika fiskerisektorer.

Styrgruppens arbetsordning

Styrgruppens sammansättning år 2021:

ORDINARIE MEDLEMMAR / SUPPLEANTER

 Offentliga sektorn
Engblom Henry / KimitoönLehtola Teijo / Salo
Hörkkö Jari-Antti / NådendalMäki Olli-Pekka / Åbo
Lehtinen Jukka / GustavsYlhäinen Taito / Masku
Organisationer
Sahlstén Olavi / Airiston-Velkuan kalastusalue
och Finlands yrkesfiskarförbund FYFF rf
Antila Janne / Velkuan kalastajaseura
Niinikorpi Anu / Länsi-Suomen KalatalouskeskusGranström Olav / Åbolands Fiskarförbund
Mattsson Kaj / Åbolands Fiskarförbund
Rannikko Petri / Länsi-Suomen Kalatalouskeskus
Privata
Lerche Olof / PargasRoger Hakalax / Kimitoön
Toivonen Saija / VirmoLindström Teijo / Tövsala
Penttinen Kari / PargasEskola Leena / Pargas