Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Styrgruppen

Styrelsen består av nio (9) medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att styrgruppen består av representanter från offentliga, privata och tredje sektorn.

Ett förslag till medlemmar kan göras av en privat person, ett företag eller en organisation, vartill kommunerna gör ett förslag till sina representanter.

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s höstmöte godkänner styrgruppens medlemmar och deras suppleanter. I valet strävar man till lika representation mellan könen samt till en balans mellan regioner och olika fiskerisektorer.

Styrgruppens arbetsordning

Styrgruppens sammansättning år 2018:

ORDINARIE MEDLEMMAR / SUPPLEANTER

 Offentliga sektorn
Engblom Henry / KimitoönLiede Heikki / Salo
Mäki Olli-Pekka / ÅboHörkkö Jari-Antti / Nådendal
Lindström Teijo / TövsalaVirtanen Anne / Vemo
Organisationer
Sahlstén Olavi / Airiston-Velkuan kalastusalue
och Finlands yrkesfiskarförbund FYFF rf
Antila Janne / Velkuan kalastajaseura
Karppinen Chris / L-S KalatalouskeskusKetonen Markku / Paimionselän kalastusalue
Mattsson Kaj / Åbolands Fiskarförbund
Ollikainen Jani / Suomen kalastusopaskilta ja Lounais-Suomen kalastusalue
Privata
Lerche Olof / PargasEloranta Antero / Rimito
Salonen Reima / TövsalaEskola Leena / Pargas
Forsman Antti / PargasStrömsund Simon / Nagu, Lillandet