Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Till sökanden

Företagare och företag inom fiskerinäringen, organisationer och sammanslutningar, läroanstalter samt kommuner i gruppens Verksamhetsområde kan söka finansiering av fiskeaktionsgruppen. I första hand skall man göra ansökningen i det elektroniska systemet Hyrrä. Kontakta dock fiskeriaktivatorn alltid först!