Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Verksamhetsområde

När man definierade verksamhetsområdet för Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp var utgångspunkten att välja med de kommuner som enhetligt hör till Skärgårdshavets område med strandlinje till havet. De kust- och skärgårdskommuner som ligger mellan Gustavs och Salo fyller dessa kriterier.

Till området hör såväl tätt bebodda städer, som glest bebodda landsbygds- och skärgårdsområden. Kommuner finns totalt 14 och de är: Gustavs, Töfsala, Vemo, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo.

Området är till sin areal 14 056 km2 och av detta är vatten (i huvudsak hav) ca 57 %. På området bor ca 370 000 invånare. På det egentliga skärgårdsområdet bor ca 30 000 fast bosatta.  Till de största bebodda öarna trafikerar landsvägsfärjor och till mindre trafikerar förbindelsefartyg.  I Skärgårdshavet finns över 38 000 sommarbostäder och årligen besöks området av hundratals tusen turister.