Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

I samma båt – samassa veneessä tidigare verksamhet

Föreningen som skärgårdens utvecklare

I samma båt – samassa veneessä är en tvåspråkig förening vars verksamhetsidé är att utveckla landsbygden och skärgården. Vårt verksamhetsområde består av 9 gamla skärgårdskommuner i Egentliga Finland (Gustavs, Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu, Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd och Pargas).

Föreningen grundades år 1996 för att förverkliga EU:s LEADER II -gemenskapsinitiativ åren 1995-1999. På EU-programperioden 2000-2006 förverkligade föreningen LEADER+ -programmet. Under förra programperioden förverkligade föreningen ett lokalt utvecklingsprogram med namnet ” Lätta ankar – Keula kohti saaristoa” som en del av Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013.

I samma båt – samassa veneessä förverkligade tre egna utvecklingsprojekt under perioden 2007-2013. Syftet med projekten var att fördjupa sig i strategiskt vikiga frågor, på ett sätt som inte är möjligt att genomföra inom den ordinarie projektrådgivningen och dagliga Leader-verksamheten. Som första projekt förverkligades utredningsprojektet Saariston matkailuyritykset murroksessa. Projektets tvåspråkiga rapport hittas här. Som andra projekt förverkligades ett föreningsstrukturprojekt. Inom projetet behandlades frågor som berör föreningsfusioner och avvecklande av föreningar. Under projekttiden togs de nya Pro-föreningaras roll i de tidigare skärgårdskommunerna upp i diskussion och dessa föreningars roll gentemot andra lokala föreningar. Som tredje projekt förverkligades Leadereffekt: Liten åtgärd – stor effekt, som var ett gränsöverskridande utvärderingsprojekt om de mindre Leader-projektens verkan och effekt i Åbo skärgård, i Småland och på Åland. I projektet förverkligades intervjuer, gemensamma seminarier och uppgjordes en gemensam rapport över de intervjuade projekten. För projektet gjordes en egen bloggsida.