Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Gränsöverskridande verksamhet

I samma båt – samassa veneessä strävar efter att att främja gränsöverskridande samarbete med de medel som finns tillgängliga. Målsättningen med gränsöverskridande verksamhet är att öka samarbete, förverkliga gemensamma konkreta projekt och åtgärder, samt att skapa internationella och regionöverskridande samarbetsnätverk genom vilka man kan nå ett tilläggsvärde åt landsbygdsområden samt öka på kunskapen om internationellet arbete.

I samma båt – samassa veneessä sätter fokus på internationella projekt där man skapar samarbete mellan språkgrupper och att samarbetet sker med områden, vars geografiska, ekonomiska och demografiska bakgrund är sådan att erfarenhetsutbyte nyttjar såväl det egna verksamhetsområdet, som projektpartnerns område.

Målsättningen är att finna nya idéer och lösningar till att utveckla Leader-gruppens verksamhetsområde och lösa problem, samt att skapa nytt och innovativt samarbete mellan olika landsbygdsområden. Genom detta skapar man förutsättningar för att öka på landsbygdens sysselsättnings- och näringsmöjligheter.

Samarbete mellan aktörer utvecklas såväl inom området för I samma båt – samassa veneessä (sydvästra skärgården), som med Leader-grupper i grannregioner, utan att även glömma utvecklingen av internationell verksamhet och samarbete. Regionöverskridande och internationellt samarbete är viktigt för att förverkliga målsättningarna i strategin. I bästa fall hämtar det internationella samarbetet nya tankar, idéer och verksamhetssätt.

Exempel på internationella projekt

Leadereffekt: Liten åtgärd – stor effekt– projektet förverkligades åren 2013-2014. Projektets bloggsidor hittas här.