Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Vad är Leader?

Leader är ett verksamhetssätt, vars bärande tema är framförallt den s.k. nerifrån upp- principen. Detta betyder att projektens beredning och beslutsmakt ligger hos ortens invånare, vilka har den bästa sakkunskapen om sin hembygd. Vem som helst kan komma med i verksamheten. Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä verksamhet följer Leader-verksamhetens grundprinciper.  Utöver detta kännetecknas vår verksamhet av att vi är öppna, lätta att nå, samt ger professionell och personlig service.

Utgångspunkten i området

  • Leader-gruppens strategi upprättas för det egna området med brett samarbete, som beaktar områdets strukturer.

Nerifrån upp- principen

  • Projektens beredning och beslutsmakt är hos de lokala, för de har den bästa sakkunskapen om sitt område
  • Verksamheten är öppen för alla

Lokalt partnerskap

  • Trepartsprincipen: samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn
  • Verksamheten och beslutsfattandet är inte hierarkiskt uppbyggt

Sektoröverskridande

  • Aktörernas samarbetet överskirder sektorgränser och bygger på partnerskap samt dialog och samverkan

Innovativitet

  • Syftet med verksamheten är att pröva på nya verksamhetssätt och -metoder för att främja hållbar utveckling, näringsverksamhet och sysselsättning.

Regionöverskridande och internationellt samarbete

  • Med samarbete byter man erfarenheter och lär sig nytt.

Nätverkande

  • Genom att nätverka sig samlar man resurser såväl lokalt som internationellt: invånarna, organisationerna, företagen och offentliga sektorn.

Decentraliserad förvaltning och finansiering

  • Utöver finansieringen från EU och staten kommer ca. hälften av finansieringen från lokala aktörer: områdets kommuner och de aktörer som förverkligar projekt.

Läs mer: leadersuomi.fi