Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Rahoitusmahdollisuudet kalastusmatkailun kehittämiseen

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta voidaan tukea kalastusmatkailua vain kalatalouden toimintaryhmien kehyksestä. Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän nykyisessä kalatalousstrategiassa kalastusmatkailua ei ole nostettu kehittämisen painopistealueeksi. Tulevalla ohjelmakaudella 2021 – 2027 kalastusmatkailu otettaneen strategian kehittämistoimissa selkeämmin mukaan.

Toimintaryhmä voi kuitenkin linjauksensa mukaisesti tukea strategian mukaisia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, jotka tukevat kalastusmatkailun kehittymistä elinkeinona. Katso kalatalousryhmävalikosta: Hankehakijalle / Hankkeiden valintakriteerit.

Hankehakijoina voivat olla esimerkiksi yhdistykset, seurat ja kunnat. Kehittämishankkeille myöntämämme tuki on vaihdellut 70 – 100 % välillä. Yksittäiset yrityksetkin voivat olla hankehakijoina, mutta tällöin tukiosuus voi olla korkeintaan 60%.

Maa- ja metsätalousministeriön linjauksen mukaan yksityisille investoinneille ei toimintaryhmien kehyksestä voida myöntää tukia ohjelmakaudella 2014 – 2020.

Euroopan Maaseuturahasto

Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän alueella toimii neljä maaseutu-Leaderyhdistystä. Leader-yhdistykset voivat myöntää yrityksille tukea Euroopan Maaseuturahastosta investointeihin, liiketoiminnan käynnistämiseen ja yrityksen kehittämiseen. Edellytyksenä on, että hanke toteuttaa Leader-ryhmän alueelleen laatimaa strategiaa ja että yritys antaa pääasiallisen toimeentulon vähintään yhden henkilölle, esimerkiksi yrittäjälle itselleen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedonannon mukaan kalastusmatkailuun liittyviä hankkeita ei tällä ohjelmakaudella ole ollut, mutta edellisellä ohjelmakaudella muutama hakemus hyväksyttiin.

Saaristomeren maaseutu-Leaderyhdistysten toimialueet ja linkit kotisivuille löytyvät linkistä Leader-yhdistykset. Ota yhteyttä oman toimialueesi yhdistykseen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

Starttiraha ja Finnvera

Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki

Finnvera

Finnverasta on mahdollista hakea Finnvera-lainaa tai -takausta.

Opiskeluun liittyvät tuet

Kalastusoppaaksi kouluttautuvan opiskeluun liittyvistä tuista (opintotuki tms.) voi tiedustella Ammattiopisto Livian Kalatalous- ja ympäristöopistosta.