Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Hyrrä-järjestelmässä käyttökatko elokuun loppupuolella

Maaseutuviraston tietojärjestelmissä ja sähköisen asioinnin palveluissa on käyttökatko aika­välillä 25.8. (klo. 16.15) –4.9.2017. Käyttökatko liittyy laajempaan IT-ympäristön uudistamiseen, eikä katko koske pelkästään Mavin tietojärjestelmiä. IT-ympäristön uudistaminen on välttämätöntä tehdä, jotta varmistetaan tietojärjestelmien ja asiointipalveluiden luotettava käyttö.

Hyrrä-asiointipalvelu ja hakemusten käsittelyyn tarvittava tietojärjestelmä eivät ole katkon ai­kana käytettävissä. Mm. EMKR-tukihakemuksia ja -maksuhakemuksia ei voi lähettää sähköi­sesti, eivätkä viranomaiset voi niitä käsitellä tai tehdä päätöksiä. Myöskään lisätietopyyntöjä ei voi lähettää eikä niihin voi vastata Hyrrän kautta.

Mikäli asiakkaan on välttämätöntä saada hakemus vireille katkon aikana, paperisen tukihake­muksen voi toimittaa ELY-keskukseen. Hankkeen toteutusaika alkaa siitä, kun hakemus on saa­punut ELY-keskukseen.

Maksuhakemuksen toimittaminen paperilla ei käytännössä nopeuta maksun käsittelyä, joten maksuhakemus kannattaa toimittaa sähköisesti mahdollisimman pian tai vasta katkon jälkeen. Hankkeissa, joissa maksuhakemus edellytetään toimitettavaksi esim. 31.8.2017 mennessä, eikä sitä ole mahdollista toimittaa ennen katkoa, maksuhakemus pitää toimittaa paperihake­muksena tukipäätöksen mukaiseen päivämäärään mennessä ELY-keskukseen tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi josta saa myös tarvittaessa apua maksatukiin liittyvissä ongelmissa.

Paperinen maksuhakemus löytyy täältä:

Paperinen maksuhakemus on käytössä vain poikkeustilanteessa. Normaali tilanteessa hake­mus toimitetaan ensisijaisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Näin toimien, maksuhakemuksen käsittely nopeutuu ja asiakas saa avustuksen nopeammin.