Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Saaristomeren kalatalousstrategia 2014-2020

Kehittämisstrategiamme perustuu Saaristomeren elinkeinokalatalouden vahvuuksiin ja toimintaympäristön mahdollisuuksiin.

Saaristomeri on ainutlaatuinen alue kalavarojensa, monipuolisen kalatalousklusterinsa ja alueen markkinapotentiaalin suhteen.

Strategian ensisijaisena tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa runsaiden kalavarojen hyödyntämistä ja tarjontaa lähialueille ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla elinkeinokalatalouden arvoketjua ja yhteistyötä kehittämällä sekä innovatiivista ajattelua ja teknologiaa apuna käyttäen. Haluamme myös, että nykyistä suurempi osa alueella tuotetusta kalasta jää lähialueelle.

Nelikenttäanalyysin pohjalta kehittämisen painopistealueiksi on valittu seuraavat toimenpiteet:

  1. Yhteistyö ja verkostoituminen
  2. Arvoketjun kehittäminen
  3. Kalavarojen hyödyntämis- ja jalostusasteen nosto

Saaristomeren kalatalousstrategia 2014-2020

Yksityiskohtaisempi kuvaus Saaristomeren elinkeinokalatalouden nykytilasta on erillisellä liitteellä Saaristomeren elinkeinokalatalouden nykytila 2013