Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Linkkejä lainsäädäntöön

EMKR-logoEuroopan meri ja kalatalousrahasto (EMKR) on EU:n meri- ja kalastuspolitiikkaa tukeva rahasto kaudelle 2014–2020. Rahaston varat jaetaan EU-maiden kesken suhteessa niiden kalatalouden kokoon. EU-tasolla rahaston varojen käytöstä säädetään asetuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Edellämainittua asetusta täydennetään asetuksella Komission delegoitu asetus (EU) 2015/531. Asetuksessa yksilöidään kustannukset, joille voidaan myöntää EMKR:sta tukea mm. kalastajien hygienia-, terveys-, turvallisuus- ja työolojen parantamiseksi.

EMKR SuomiKukin maa on laatinut toimintasuunnitelman sille EMKR:ssa varatun rahoitusosuuden käytöstä => Euroopan komission hyväksymä Suomen toimintaohjelma 2014-2020. Suomen toimintaohjelmassa kansalliset viranomaiset ovat päättäneet, mille hankkeille rahoitusta voidaan myöntää.

Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta 1093/2013

Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta 1127/2015