Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Mitä Leader on?

Leader on toimintatapa, jonka kantavana teemana on erityisesti alhaalta ylöspäin -periaate eli hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on tavallisilla ihmisillä, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan.

Leader-ryhmä I samma båt – samassa veneessä toiminta noudattaa Leader-toiminnan perusperiaatteita. Näiden lisäksi toimintaamme kuvaavat tavoitettavuus ja avoimuus sekä henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu.

Alueperusteisuus

  • Leader-ryhmän strategia laaditaan omalle alueelle laajalla yhteistyöllä, joka huomioi alueen rakenteen

Alhaalta ylöspäin -periaate

  • Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoituksesta on paikallisilla, sillä he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.
  • Toiminta on avointa kaikille.

Paikallinen kumppanuus

  • Kolmikanta: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö
  • Toiminta ja päätöksenteko ei ole hierarkkista

Monialaisuus

  • Toimijoiden yhteistyö ylittää eri sektorirajat ja toiminta perustuu kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle.

Innovatiivisuus

  • Toiminnan tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu ja luominen kestävää kehitystä, elinkeinoja ja työllisyyttä edistäen.

Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö

  • Yhteistyöllä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

Verkostoituminen

  • Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti: asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori.

Hajautettu hallinto ja rahoitus

  • EU:n ja valtion lisäksi noin puolet rahoituksesta tulee paikallisilta toimijoilta: alueen kunnilta ja hankkeita toteuttavilta toimijoilta.

Lue lisää leadersuomi.fi