Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

I samma båt – samassa veneessä strategia

I samma båt – samassa veneessä  strategia Saaristo – Aktiivista hyvinvointia on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden ja I samma båt – samassa veneessä hallituksen kanssa. Strategia ohjaa I samma båt – samassa veneessä työntekijöiden ja hallituksen työskentelyä. I samma båt – samassa veneessä  hallitus valitsee strategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella rahoitettavat hankkeet. I samma båt – samassa veneessä  on saanut kehittämisstrategian toteuttamiseen Maaseuturahaston kautta ohjelmakaudella 2014-2020 julkista rahoitusta 3,6 miljoonaa euroa. I samma båt – samassa veneessä  strategian perusteella on laadittu visio.

I samma båt – samassa veneessä strategian visio:

I samma båt-samassa veneessä –toimintaryhmän visio vuodelle 2020  on  saariston elinvoimaisuuden ylläpitäminen ympärivuotisesti. Johtoajatuksena tulevalla ohjelmakaudella on ”Saaristo elää ja kehittyy – perinteisiin luottaen mutta ajassa eläen”.

Vuonna 2020 saaristossa voi asua ja toimia ympäri vuoden. Saaristossa on sopiva infrastruktuuri joka mahdollistaa modernin elintavan perinteisessä saaristomaisemassa. Saariston palvelut ovat hyödyksi niin vakituisille asukkaille, kuin myös vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille. Yhteisöllisyys, ja sen tunne, on vahva ja saaristolaiset tekevät yhdessä pitkäjänteistä työtä hyvinvoivan saariston eteen. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä ihmisiä että ympäristöä. Saaristossa kaksikielisyys nähdään voimavarana ja kilpailuetuna.

I samma båt – samassa veneessä vision toteuttamiseksi toiminnan painopisteiksialueiksi on valittu

  1. Asuminen ja ympäristö
  2. Työ
  3. Palvelut
  4. Yhteisöllisyys

Painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet on valittu I samma båt – samassa veneessä järjestämien tilaisuuksien annin, kyselyn tulosten, yhteistyökumppanien kanssa käytyjen keskustelujen sekä hallituksen useiden strategiaa valmistelevien kokousten pohjalta.

Lue lisää: Valintakriteerit, Kansainvälisyys, I samma båt – samassa veneessä aiempi toiminta