Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

I samma båt – samassa veneessä aiempi toiminta

Yhdistys saariston kehittäjänä

I samma båt – samassa veneessä on kaksikielinen yhdistys joka toimii maaseudun ja saariston kehittämiseksi.Toiminta-alueenamme koostuu 9 vanhasta saaristokunnasta Varsinais-Suomessa (Kustavi, Iniö, Houtskari, Korppoo, Nauvo, Kemiö, Dragsfjärd, Västanfjärd ja Parainen).

Yhdistys perustettiin 1996 toteuttamaan EU:n LEADER II -yhteisöaloitetta vuosina 1995-1999. EU-ohjelmakaudella 2000-2006 yhdistys toteutti LEADER+ -ohjelmaa. Viime ohjelmakauden aikana yhdistyksemme toteutti paikallista kehittämisohjelmaa nimeltä ” Lätta ankar – Keula kohti saaristoa” osana Mannersuomen maaseutuohjelmaa 2007-2013.

I samma båt – samassa veneessä toteutti kolme omaa kehittämishanketta kaudella 2007-2013. Hankkeiden tarkoituksena oli syventyä strategisesti tärkeisiin kysymyksiin, tavalla jota hankeneuvonnassa ja päivittäisessä Leader-toiminnassa ei pysty toteuttamaan. Ensimmäisenä hankkeena toteutettiin Saariston matkailuyritykset murroksessa selvityshanke. Hankkeen kaksikielinen raportti löytyy tästä. Toisena hankkeena toteutettiin yhdistysrakennehanke jossa käytiin läpi yhdistysten fuusioitumiseen ja yhditysten lakkauttamiseen liittyviä kysymyksiä. Hankkeen aikana keskusteluun nousi uusien Pro-yhdistysten rooli entisissä saaristokunnissa ja niiden suhde muihin paikallisyhdityksiin. Kolmantena hankkeena toteutettiin Leadereffekt: Liten åtgärd – stor effekt, joka oli rajatylittävä arviointihanke pienempien Leader-hankkeiden vaikutuksesta Turun saaristossa, Smoolannissa ja Ahvenanmaalla. Hankkeessa toteutettiin haastatteluja, yhteisiä seminaareja ja tehtiin yhteinen raportti haastatelluista hankkeista. Hankkeelle tehtiin omat ruotsinkieliset blogisivut.

Linkit: vanha hankerekisteri