Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Hankerekisteri 2014 – 2020

Ohjelmakausi "Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020" lähti käyntiin 2015 ja ensimmäiset hankkeet saivat päätöksen vuonna 2016. Tähän rekisteriin olemme keränneet ne puoltamamme Leader-hankkeet, joihin Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt myöntävän tukipäätöksen.

Taulukkoa päivitetään kuukausittain uusilla tukipäätöksillä. Hankkeet ja yritystuet ovat esitetty aikajärjestyksessä hankkeen aloittamisajankohdan mukaan.

Sarake "Hankkeen kuvaus" on räätälöity muutaman lauseen kuvaus tukipäätöstekstistä ja hankkeen julkisesta kuvauksesta, jonka hakija on esittänyt. Maaseutuvirasto on julkaissut myös sivuillaan valtakunnallisen hankerekisterin, jossa pääsee etsimään maaseuturahaston hankkeita eri suodattimilla. Maaseutuviraston rekisteri.  Oma rekisterimme perustuu samoihin julkisiin tietoihin, eli hakijatahon nimi, hankkeen nimi, julkinen rahoitus, kokonaiskustannukset ja julkinen kuvaus. Täten I samma båt - samassa veneessä ei hanki erillistä hyväksyntää hankerekisteritietojen julkaisuun.

2015 

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMI

HAKIJA

PAIKKAKUNTA

JULKINEN RAHOITUS

TUKI %

HANKKEEN KUVAUS

Metod &Verktyg för lättare administration - för åboländska föreningar

Finlands
svenska ungdoms-förbund

Parainen,
Kemiönsaari

27 003,20 €

70

Hankekuvaus - Metod och verktyg

Yhdistykset Turunmaalla tarvitsevat apua, ja FSU haluaa nyt auttaa heitä. Sellaisen työkalun kehittäminen, joka auttaa yhdistyksiä toiminnan kestävän kehityksen kanssa, on yhdistyksille jatkuvuuden edellytys. Hyvä hallinto on sujuvan toiminnan edellytys, ja työkalu helpottaa yhdistyksiä tämän saavuttamisessa. Työkalua voi soveltaa riippumatta siitä, käyttääkö yhdistys pilvipalveluita, ulkoista kovalevyä, yksityistä tietokonetta tai muuta välinettä. Hankkeen tuloksena valmistuu "ladattava onlineversio" ja fyysinen ohjekirja yhdistyksille.

 

Koko Kustavin kirjallisuusyhdistys
-hanke

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry 

Kustavi

61 406,52 € 

70

Hankekuvaus - Koko Kustavin

KKK-hanke on syntynyt tarpeesta kehittää Kustavin kesäkauteen voimakkaasti painottuvaa kulttuuri-tarjontaa ympärivuotiseksi. Yhdistys aloittaa kirjallisen leiritoiminnan lapsille, nuorille ja aikuisille. Uutena tapahtuma-kokonaisuutena on talven pimeimpään ajankohtaan ajoittuvat Mörk ö - viikot, jotka toteutetaan verkostoyhteistyönä paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotetaan Kustavin teema-kuntakokonaisuus Turun Kirjamessuille 2015.
  

 

Levande historia i skärgårdsmuseer

Sydkustens Landskapsförbund

Parainen,
Kemiönsaari

70 954,60 €

50 

Hankekuvaus - Levande historia

Hankkeessa dokumentoidaan ja herätetään historiaa uudelleen eloon tuottamalla kymmenen lyhyttä pedagogista elokuvaa aktiviteeteistä tai esineistä, jotka ovat olleet saaristolle tärkeitä. Elokuvat esitetään museokävijöille kaikissa hankkeessa mukana olevissa museossa. Elokuvat sekä muu materiaali ovat myös kotiseutuyhdistysten, koulujen, organisaatioiden ja esim. vanhustenhoidon käytettävissä.

 

Turunmaa - Yhteinen kulttuuri-ympäristömme

Turun kaupunki 

Parainen,
Kemiönsaari

123 845,74 €

70 

Hankekuvaus - Kulttuuriympäristö Turunmaalla

Hankkeessa tuotetaan Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelma perustuu V-S maakuntamuseon tekemiin rakennusinventointeihin, joista Paraisten kaupunginalue osittain puuttuu. Alueen jokaisella paikkakunnalla järjestetään työpajoja yhteistyössä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n kanssa. Tuloksena syntyy Turunmaan kulttuuriympäristö-ohjelma, jossa on kulttuuriympäristökuvaukset analysoituna sekä paikalliset kulttuuriympäristön hoidon tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Ohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa kylien kehittämishankkeissa, korjausrakentamisessa, maisemanhoidossa ja maankäyttösuunittelussa.

 

Skärgårdshjälpen 

Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri

Parainen Kemiönsaari 

69 223,50 €

75 

Hankekuvaus - Skärgårdshjälpen

Tämä koulutushanke on suunnattu Turunmaan asukkaille. Koulutuksen aihepiirit ovat pelastus, meripelastus ja ensiapu, ja koulutus tapahtuu Vapaaehtoisen palokunnan, Vapaaehtoisen meripelastusseuran sekä Punaisen ristin yhteistyönä. Tavoitteena on kouluttaa valmiusjoukkoja ensihoidon toimintaan viranomaisen avuksi onnettomuuden sattuessa ja näin lisätä saariston turvallisuutta sen asukkaille sekä kävijöille.

 

Houtskär i utveckling 

Houtskärs kulturgille rf.

Parainen 

59 413,2 €

70 

Hankekuvaus - Houtskär i utveckling

Päätavoite on saada Houtskarin asukasmäärän kasvuun luomalla uusia työpaikkoja ja yritysmahdollisuuksia. Toinen tavoite on laatia rekisteri saatavilla olevista asunnoista, tyhjistä taloista sekä tonteista, joita mahdollisesti voi vuokrata tai myydä kiinnostuneille. Lisäksi tavoitteena on työstää Houtskarin viihtyisyystekijöitä, esimerkiksi miten uusia asukkaita sekä yrityksiä otetaan vastaan? Edellisten lisäksi luodaan konkreettinen toimintasuunnitelma Houtskarille.

 

Pro gräsroten - föreningsakuten på Kimitoön 

Kemiönsaaren kunta

Kemiönsaari

69 860,00 €

70 

Hankekuvaus - Pro Gräsroten

Hankkeen tavoitteena on Kemiönsaaren yhdistysten toiminnan laadun ja yhteistyön edistäminen. Hankkeen kautta yhdistykset saavat tukea ja apua sisäisen ja ulkoisen toimintansa kehittämiseen. Erityisesti painotetaan yhdistysten välisen yhteistyön kehittämistä, mutta myös paikallisten yritysten ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä, liittyen varsinkin palvelutuotantoon. Yhdistyksiä kannustetaan yhdessä työstämään kehittämis-suunnitelmaa yhteisillä tai samankaltaisilla tavoitteilla ja sisällöllä.

 

      
      

Yritystuet

HANKKEEN NIMI

HAKIJA

PAIKKAKUNTA

JULKINEN RAHOITUS

TUKI %

HANKKEEN KUVAUS 

Stall Westankärr 

Westankärr gård

Kemiönsaari

136624 €

20 %

Hankekuvaus - Stall Westankärr

Hevostallin ja maneesin rakentaminen sisältäen toimintaan liittyvän varaston ja henkilöstötilat sekä erillinen ratsastuskenttä.

Projektplan för en ny produktionshall och utveckling av Bornemanns musteris verksamhet 

Bornemanns musteri 

 Parainen

68640,05 €

35 %

Hankekuvaus - Bornemanns

Mehustamo investoi uuteen tuotantohalliin sekä koneisiin ja tuotekehitykseen. Omena- ja marjamehujen tuotanto sekä mehustamon toiminnan kehittäminen alueellisten toimijoiden vetovoimatekijänä, fokuksena kestävyys ja slow-food konsepti paikallisten toimijoiden yhteistyönä.
 

Anskaffning av täckdikesspolare

 

Fma Kristoffer Andersson

Kemiönsaari

 

3480 €

 

20 %

 

 

Hankekuvaus - Täckdikesspolare

Yritys tekee salaojien huuhtelua. Palvelu on tarjolla Kemiönsaaren maanviljelijöille, Palvelua ei ole ollut aiemmin saatavilla Kemiönsaarella.
 

 

Vartsalan Vanhan Koulun rannan rakentaminen

Vartsalan vanha koulu

Kustavi

15 809,15 €

35 %

Hankekuvaus - Vartsalan koulun ranta

Vartsalan Vanhan Koulun rantaan ei ole mahdollista tulla veneellä sen mataluuden vuoksi. Rannan ruoppaus ja asiakaslaiturin rakentaminen mahdollistavat asiakasvirran kasvattamiseen veneilevistä asiakkaista ja matkailijoista

2016 

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMI 

HAKIJA 

PAIKKAKUNTA

JULKINEN TUKI

TUKI %

HANKKEEN KUVAUS 

Port Kirjais  

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf  

 Parainen

 34 995,70 € 

 65 %

Hankekuvaus - Port Kirjais

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling r.f. haluaa yhteistyössä paikallisten saaristolaisten kanssa korjata laiturin yleiseen käyttöön.

Kejsarhamnens bastu i Högsåra 

Högsåra Byalag rf

Kemiönsaari 

38 382,50 €

65 %

Hankekuvaus - Kejsarhamnens bastu

Sataman laadun arantamiseksi sekä kapasiteetin lisäämiseksi Byalaget aikoo rakentaa uuden saunan, kohentaa vanhaa saunaa sekä varustaa tämän polettisuihkuilla. Näin saunakapasiteetti kaksinkertaistuu, ja vieraat saavat myös mahdollisuuden käyttää vain suihkua.
  

Kustens mat i Åboland

Kemiönsaaren kunta

Kemiönsaari

72 389,80 €

70 %

Hankekuvaus - Kustens mat

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää alueen elintarvikejalostusta ja "artesaaniruokayritysten" toimintaa sekä luoda näille yrityksille paremmat mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa ja tuotteitaan. "Artesaaniruokayritykset" tuovat toiminnallaan lisää monipuolisuutta maaseudun yritysrakenteen ja soveltuvat hyvin saaristoon, jossa työpaikat on monesti löydettävä yrittäjyyden kautta.
Vårt skärgårdshav Suomen saaret ry Kemiönsaari
Kustavi 
Parainen
23 838,04 € 70 % 

Hankekuvaus - Vårt skärgårdshav

Hankkeen tavoitteena on kehittää räätälöity konsepti vierasvene- ja käyntisatamille, jossa kohderyhmä lapset ja nuoret saavat oppia meriympäristöstä, Itämerestä sekä saaristosta. Hankkeen tavoitteena on mm. laatia tietoiskuja Itämeren tilasta, joita myöhemmin voi tulostaa kyltteinä satamiin. Sen lisäksi vierasvenesatamille luodaan lapsille suunnattuja valmiita leikki-, peli-, kokemus- ja tehtäväpaketteja, joita satamien kesätyöntekijät voivat vetää. Tärkeä tavoite on myös tehdä yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka kukin tahoillaan ovat tehneet ympäristökasvatusta Itämeriteemalla lasten kanssa.
 
Resurseffektivitet och Kimitoöns företag Kemiönsaaren kunta Kemiönsaari12 000,80 €70 %

Hankekuvaus - Resurseffektivitet

Hanke koostuu selvitystyöstä joka tuottaa raportin siitä, mitä edellytyksiä on olemassa ja mitä konkreettisia toimenpiteitä Kemiönsaaren yritykset voivat tehdä saavuttaakseen toiminnalleen paremman tehokkuuden. Ideat liittyvät kiertotalouteen, mutta niitä on sovellettu meidän paikallisiin olosuhteisiimme, ja ne koskevat myös aineettomia resursseja. Raportin oletetaan johtavan uuteen, isompaan yhteistyöprojektiin, jossa tähän selvitykseen osallistuneet voivat tehdä vielä syvällisempää yhteistyötä useamman paikallisen yrityksen kanssa.
 
Kalkholmens ruinerVästanfjärds Byaråd rf Kemiönsaari 30 787,58 € 65 %

Hankekuvaus - Kalkholmens ruiner

Hankkeen tavoitteena on saada ulkoilmanäyttämö Västanfjärdin Kalkholmenille missä paikalliset, kesäasukkaat sekä yhdistykset yhdessä voivat järjestää eri kulttuuritapahtumia. Rakentamalla ulkoilmanäyttämö vanhan kalkkiraunion yhteyteen voimme tuoda esille sen, mikä on Kalkholmenille luonteenomaista; kulttuuriperinnön, joka edelleen elävöittää Kalkholmenia kulttuurihistoriallisena paikkana. Raunio on ainut jäljellä oleva konkreettinen osa Västanfjärdin kalkinlouhinnan ja – tuotannon perinnettä, ja pitää tulevaisuutta ajatellen restauroida ja säilyttää.
 
Tusen år sjöfart vid Kimitoön Pro Kimitoö-skutan rf Kemiönsaari51 164,40 € 70 %

Hankekuvaus - Tusen år sjöfart

Tusen år av sjöfart vid Kimitoön on kulttuurihistoriallinen projekti paikallisesta merenkulusta keskiajalta tähän päivään. Merenkulku ja ihmiskohtalot esitellään haastattelujen, näyttelyiden, luennoiden sekä teemapurjehdusten kautta. Hankkeen päämääränä on kartuttaa tietoisuutta paikallishistoriasta paikallisille sekä matkailijoille sekä antaa uusia ideoita matkailuelinkeinolle.
 

KSB renovering

 

Kårlax samfällda byaförening rf

 

Parainen

 

14 111,50 €

 

65 %

 

Hankekuvaus - KSB

Yhdistyksen paviljonki Sandbacka, missä yhdistyksen tilaisuudet suurimmilta osilta pidetään, on kunnostuksen tarpeessa. Kunnostamisen yhteydessä on tarkoitus porata kaivo sekä tehdä imeytyskenttä. Hankkeessa laajennetaan samalla parkkipaikkaa ja vahvistetaan varastorakennuksen lattiaa. Tavoitteena on lisätä mukavuutta sekä yhdistyksen järjestämissä että Sandbackaa yksityistilaisuuksiin vuokraavien tilaisuuksissa.

 

Lux Archipelago

Åbolands hantverk rf

Parainen

43 995 €

70 %

 

Hankekuvaus - Lux

Åbolands hantverk kutsuu yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä osallistumaan valofestivaaleihin, Lux Archipelago. Yhdistys tilaa taideteoksen joka pannaan esille Paraisten keskustan kävelykadulle, ja samalla muut toimijat osallistuvat omilla valoteoksillaan ympäri kaupunkia. Muut osallistujat voivat laittaa teoksensa karttapalveluun maplantis.com, näin ollen kaikilla on helppo löytää valoinstallaatiot. Valofestivaali vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta seudulla ja tukee yhteistyötä kielirajan ja muiden toimialojen välillä. Festivaali houkuttelee sekä paikallisia että matkailijoita kaupunkiin sesongin ulkopuolella.
 

Klubbrummet

Pensionärsbostads-föreningen i Houtskär r.f.

Parainen

64 402,92 €

45 %

Klubbrummet

Monitoimitila ”Klubbrummet” on vuodesta 1990 ollut aktiivisessa käytössä Fridhemin alueella Näsbyssä. Paraisten kaupunki rakentaa alueelle uuden terveysaseman jolloin monitoimitila pitää purkaa. Kaupungilla ei ole aikomusta rakentaa uutta tilalle. Näin ollen Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf rakentaa toimitilan itse.

Besöksbrygga i Nötö byhamn

Nötö Hembygdsförening rf


Parainen


40 300,00 €


65 %

Besöksbrygga

Yleisen laiturin rakentaminen Nötön kylärantaan, jota voivat käyttää veneilijät, matkailijat sekä nötöläiset. Laituri antaa veneellä kulkeville uuden mahdollisuuden käydä kyläkaupalla ja kahvilassa, tapahtumissa sekä katsella nähtävyyksiä. Tämä parantaa Nötön palveluja.

Åppohoppa - förbättring av frilufts- och rekreationsmöjligheterna i Dalsbruk


Kemiönsaaren kunta


Kemiönsaari93 337,50 €


75 %

Åppohoppa

Investointihanke ulkoilu- sekä virkistysmahdollisuuksia parantamiseksi Taalintehtaalla.

 

Yritystuet

HANKKEEN NIMI HAKIJAPAIKKA-KUNTAJULKINEN RAHOITUS TUKI % HANKKEEN KUVAUS 
Uuden tekniikan hankinta sirkustaiteellisiin esityskonsepteihin ArtTeatro avoin yhtiöKustavi 3304,87  20 %

Hankekuvaus - Uuden tekniikan hankinta

Sirkustaiteellisten konseptien sekä esitysten laajeneminen, laadullinen parantaminen sekä toiminnan kehittäminen uusien laitteiden ja teknisten hankintojen avulla.
 
Venesäilytyskatosten rakentaminen Oy Korpo Marin Service Ab Parainen 40 019,70 € 35 % 

Hankekuvaus - Venesäilytyskatokset

Korpo Marin Service Oy rakentaa pienvenetelakointia varten kaksi 350m2 kokoista venesäilytyskatosta toiminnan laajentamiseksi ja tehostamiseksi. Jatkossa veneet voidaan säilyttää katoksissa ja yksittäisten veneiden peittelyltä vältytään. Toimenpide kasvattaa myös kokonaissäilytyskapasiteettia.
 
Bodön merivartioaseman käyttöönotto matkapalveluiden tuottamiseen  Siistikoti Oy Parainen 15 738,54 € 35 % 

Hankekuvaus - Bodön merivartioasema

Bodön merivartioaseman käyttöönotto matkailupalveluiden tuottamiseen: vierasvenesatama, kahvila/ravintola- ja tulevaisuudessa majoituspalvelut.
 
      
      
      
      
      

 

2017

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN KUVAUS
Kiven sisässä 50 vuotta - Gyltön linnakeTurun Rannikkotykistö-rykmentin Perinneyhdistys ryParainen18 684,70 €90 %

Gyltö

Korppoon pääsaaren eteläosaan Gyltön saarelle perustettiin rannikkotykistön linnake 1960-luvun lopulla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana linnaketta on ajettu alas. Näyttelyssä esitellään Gyltön linnakkeen 50 vuotista historiaa tekstein, kuvin ja esineistön kautta. Tavoitteena on avata linnakkeen eri rooleja saaristossa niin maanpuolustuksellisena komponenttina, osana yhteiskuntaa ja kasvuympäristöä, kuin myös saaristokulttuuria. Näyttely kuvaa vuorovaikutusta kunnan ja valtiollisen elimen välillä, rakennusprosessia ja siihen johtaneita tekijöitä, sekä kertoo linnakkeen elämästä ja työnteosta suljetulla sotilasalueella niin sotilaiden kuin siviilien kannalta katsottuna.
Paraisten polut Paraisten kaupunkiParainen13 161,96 €90% 

Polut

Paraisten polut - Pargas stigar on selvitysluonteinen hanke, jonka tavoitteena on kartoittaa jo olemassa olevat Kanta-Paraisten alueen luontopolut ja virkistysreitit, sekä selvittää uusien mahdollisten reittien perustamisedellytyksiä. Hankkeessa toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten, viranomaisten, maanomistajien, alan järjestöjen, paikallisten yhdistysten, organisaatioiden sekä muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena tuotetaan kaksikielinen raportti, jota on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa alueen retkeilyreittien kehittämistyössä.
 
Skyttesimulator Houtskärs jaktföreningParainen8840 €65 % 

Skyttesimulator

Yhdistys suunnittelee hankkivansa ampumasimulaattorin antaakseen yhdistyksen jäsenille ja paikallisille nuorille mahdollisuuden turvallisesti ja varmasti harjoitella aseenkäyttöä sekä metsästysammuntaa.
 
Rantamakasiinin alueen kehittäminen 2017 - 2018 Strömma-Dahlby Kyläyhdistys ry Kemiönsaari 24 410 €65 % 

Rantamakasiinin alue

1. Makasiinin katon korjaus ja rakennuksen ulkomaalaus: peltikatto, jonka ei katsottu tarvitsevan kunnostusta v.2007 projektin yhteydessä, vuotaa paikoin saumoista ja alla olevasta vanhasta pärekatosta putoaa roskaa lattialle. 2. Lasten leikkipaikan rakentaminen makasiinin läheisyyteen: Yhä enemmän pieniä lapsia on vanhempiensa mukana tapahtumissamme. 3. Kyläyhdistys haluaa panostaa sahan ja vanhan kanavan historiaan omalla infotaululla sekä sahalta siirrettävällä laitteistolla (höyrypannu tms.) teolliseksi muistomerkiksi ja katseenvangitsijaksi.
 
 NatuRen Pargas 4H-klubb rf Parainen, Kemiönsaari 12033,04 €70 %  

NatuRen

Hankkeen kursseilla oppii kestävää kehitystä, luonnollista myrkytöntä arkipäivää ja luonnon merkitystä "ruoka-aittana". Projekti on suunnattu yhteiskunnan kaikille ikäluokille, mutta pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Meidän tavoitteemme on, että lapset ja nuoret yhdessä vanhempiensa ja vanhemman sukupolven kanssa innostuvat elämään tavalla, joka on myrkytön ja yhteiskunnalle kestävä.
 
Expedition Skärgårdshavet - investering Finlands Öar rf, Suomen Saaret ry Parainen, Kemiönsaari 7800 € 65 % 

Expedition - investering

”Expedition Skärgårdshavet” on aktivoiva seikkailuohjelma koskien ympäristöä sekä Saaristomerta ja on suunnattu Turunmaan eri vierasvenesatamissa vieraileville lapsiperheille. Hankkeen tavoitteena on lisätä kävijöiden sekä lapsiperheiden tuntemusta Itämeren tilasta, kannustaa positiivisiin ympäristötekoihin ja luoda edellytyksiä ympäristökasvattavaan toimintaan puhtaamman meren puolesta. Tulos on pysyvä ja itsenäisesti toimiva ohjelma jossa on aktiviteettejä niin lapsille kun uteliaille aikuisillekin.
 
Expedition Skärgårdshavet - utveckling Finlands Öar rf - Suomen Saaret ry Parainen, Kemiönsaari 41280,40 € 70 % 

Expedition - utveckling

”Expedition Skärgårdshavet” on aktivoiva seikkailuohjelma koskien ympäristöä sekä Saaristomerta ja on suunnattu Turunmaan eri vierasvenesatamissa vieraileville lapsiperheille. Hankkeen tavoitteena on lisätä kävijöiden sekä lapsiperheiden tuntemusta Itämeren tilasta, kannustaa positiivisiin ympäristötekoihin ja luoda edellytyksiä ympäristökasvattavaan toimintaan puhtaamman meren puolesta. Tulos on pysyvä ja itsenäisesti toimiva ohjelma jossa on aktiviteettejä niin lapsille kun uteliaille aikuisillekin.
 
Monitoimirakennus Kirjala jaktförening rf Parainen 89 223,55 € 65 % 

Monitoimirakennus

Hankkeen tavoitteena on saada alueellemme toimiva, nykyaikaiset vaatimukset täyttävä ja riittävän kokoinen kokoontumispaikka Kirjalan saaren ihmisille.
 
      

Yritystuet

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN JULKINEN KUVAUS
Imupainevaunu koukkulavalla  Kaivonporaus Stenman KyKustavi7525 €35 %

Imupainevaunu

Lietekaivojen tyhjennyspalvelu saaristossa.
 
Panimo laajennus Kimito Brewing ABKemiönsaari 15 003 €20 % 

Panimo

Panimon laajennukseen liittyen oluen valmistukseen tarkoitettu pullotuslinjan hankinta sekä käymis- ja jäähdytyskapasiteetin lisäys.
 
Ruoppaus1 Peterzéns Oy Kustavi16 654 €20 %

Ruoppaus

Hankkeella on suuri merkitys Peterzéns oy:n satamatoiminnalle, joka mahdollistaa isompien veneiden helpon ja turvallisen liikennöinnin satama-alueella, helpottaen samalla kaikkien alueella liikkuvien veneiden kulkua. Ruoppauksella on positiivinen vaikutus vedenvaihtuvuuteen satama-altaassa, se lisää vesiliikenneturvallisuutta, vanha merenlahti vapautuu kaisloista muuttaen maisemaa merellisemmäksi antaen koko satamalle uuden ilmeen. Hanke tukee matkailua monin tavoin, luo lisää toimeliaisuutta koko alueelle ja tukee Kustavin vahvaa veneiden talvisäilytys- ja huoltotoimintaa.
Porten 2018 Pargas Port AbParainen130 341,40 €35 % 

Porten

Pargas Port-toiminnan laajentaminen. Uusi saunaosasto varastoineen sekä venepaikkojen laajentaminen. Tavoitteena on lisätä asiakasvirtausta koko Paraisten Portin toimialueelle parantamalla palveluksia venesataman asiakkaille. Tällä hetkellä vierasvenesatamamme ei voi tarjota tarpeeksi monipuolista palvelua jota tänä päivän venevieraat haluavat. Toiveemme on tarjota korkeatasoisia sauna- sekä saniteettitiloja tämän päivän standardin mukaisesti. Samalla haluamme laajentaa vierasvenesatamaa niin, että voimme ottaa vastaan enemmän veneitä, ennen kaikkea isoja veneitä jotka vaativat enemmän tilaa.
 
Nagu Distillery Oy Nagu Distillery Ab Parainen 109 959,58 € 35 % 

Nagu Distillery

Teollisuustilan uudelleenrakentaminen sekä kalusto alkoholijuomien valmistamiseen sekä varastoimiseen.
 
      
      
      
      

2018

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMIHAKIJA PAIKKAKUNTA JULKINEN RAHOITUS TUKI % HANKKEEN KUVAUS 
Socioekonomisk utredning för
fast vägförbindelse
mellan Pargas och Nagu 
Stiftelsen för projektforskning sr Parainen 52 003 € 70 % 

Socioekonomisk utredning

Hankkeen tavoitteena on tehdä sosioekonominen selvitys siitä, millaiset taloudelliset vaikutukset kiinteällä tieyhteydellä olisi seudulle/alueelle. Selvityksessä selostetaan nykytila ja se toimii myös ratkaisevana alustana tulevalle suunnittelulle. Kartoituksessa selvitetään mitä kiinteä tieyhteys merkitsee saaristolle, alueen väestölle sekä elinkeinoelämälle, sekä miten kiinteä tieyhteys mahdollisesti rahoitetaan käyttäen muutamaa mahdollista skenaariota. Hankkeen tavoitteena on myös saada hankkeen tuloksille niin laajaa levikkiä kun mahdollista. Tulokset jaetaan eri päätöksentekijöille sekä muille poliittisille avainhenkilöille, sekä mahdollisille investoijille.
 

Skärgårdshistoria med många sinnen

Sydkustens Landskapsförbund rfParainen, Kemiönsaari83 999 €70%

Skärgårdshistoria med många sinnen

Turunmaan saaristolla on rikas kulttuuriperintö ja kiinnostava historia. On olemassa jatkuva tarve dokumentoida entisaikojen elinehtoja ja saaristolaista elintapaa, ylläpitää kulttuuriperintöä ja jakaa historiatietoa paikallisille asukkaille, sekä matkailijoille. Hankkeen Skärgårdshistoria med många sinnen päämääränä on tehdä syväluotaus alueen historiaan ja ottaa esille työmenetelmiä, käsityötä ja esineiden käyttöä. Modernit esitysvälineet, kuten ääniesimerkit ja -miljööt, videoleikkeet dramatisonnilla ja hajuilla, aktivoivat museovierailijassa useita aisteja. Sovellusten avulla, esim AR (Augmented reality/lisätty todellisuus) tai QR-koodella voi saada esineisiin elämää kännykän tai tabletin avulla, ja täten museoiden sisustukseen ei puututa ja tekniikan vanhentumisen riski poistuu, tai ainakin vähenee. Tämä mahdollistaa lisäksi, että museot voivat, nykytilaan verrattuna, olla myös saavutettavissa aukioloaikojen ulkopuolella. Tällä tavalla museoiden houkuttelevuus paranee ja kulttuuriperinnon ja kotiseututiedon välittyminen paranee ja syvenee. Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä Turunmaan kotiseutuyhditysten ja museoiden kanssa. Yksityiskohtainen suunnittelu tiettyä museota varten tehdään museon/yhdistyksen tarpeisiin perustuen ja ehdotusten mukaan. Ilmiöiden ja esineiden valinnassa huomioidaan aikaisempien vierailijoiden kiiinnostuksen kohteet. Hankkeessa järjestetään yhteisiä tapaamisia liittyen ideoimiseen ja yhteistyöhön, näkyvyyteen, tapahtumatuotantoon, ja yhteistyöhön muiden sektoreiden kanssa. Opintomatkojen tarkoituksena on inspiroida ja esittää uusia tapoja oman seudun historian näkyvyyden edistämistä. Tavoitteena on historian elävöittäminen ja saavuttavuuden parantaminen, museoiden vetovoiman vahvistaminen ja, sekä yleisön, että museovierailijoiden tiedon lisääminen historiasta ja kulttuuriperinteestä, käyttämällä monipuolisia ja moderneja esittämistapoja Turunmaan museoissa. Kesällä 2017 Turumaan museoilla oli noin 15 000 vierailijaa.
Biodling i skärgården
- ett kartläggningsprojekt
Finska Hushållningssällskapet r.f.Parainen, Kemiönsaari13 491,83 €90%

Biodling i skärgården

Kartoituksessa selvitetään m.m. mehiläishoitajien lukumäärä, koulutuksen tarve, kiinnostus laajentumiseen, hunajan jatkojalostamiseen, muu tulo mehiläiselinkeinoista, viljelijöiden välinen yhteistyö, yhteishankinnat ja kalustoyhteistyö, sekä kiinnostus- ja tarve yhteisille myynti- ja markkinointipanostuksille, yhteisen tuotemerkin tarve saaristohunajalle ja jos on tarvetta yhteiseen tukkumyyntiin jälleenmyyjille, tai jos joku on kiinnostunut toimimaan jälleenmyyjänä yksittäisille hunajayhdyskunnille ja/tai harrastusviljelijoille. Kartoitus toteutetaan osin kyselynä ja osin haastatteluina, mahdollisuuksien mukaan, kaikille Turunmaan mehiläishoitajille. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ja hyödynsaada ovat mehiläishoitajat. Hankkeessa keskitytään myös mahdollisiin mehiläishoitajien yhteistyökumppaneihin. Toisella tasolla hanke kohdentuu myös kuluttajiin, sekä hedelmien, marjojen ja vihannesten ammatti-, että harrastajaviljelijöille, sekä myös meille kaikille, jotka hyötynä saa monipuolisemman luonnon. Selvityshankkeen suunnittelun takana on työryhmä johon on kuulunut mehiläishoitajia Kemiönsaarelta sekä Saaristomeren biosfäärialue. Yhteistyössä näiden kumppaneiden kanssa järjestetään m.m. loppuseminaari, jossa kartoituksen tulokset julkistetaan. Hankkeet muut yhteistyökumppanit ovat Brahea-keskus, Lisää lähiruokaa -hanke, Axxell Brusaby, Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat ry ja -Maatiloille mehiläisiä- hanke. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa tarkoittaa mm. heidän asiantuntijuuden käyttöä kartoitukseen, loppuseminaariin ja jatkotoimenpiteisiin. Kartoituksen tulokset, raportti, julkaistaan pdf-muodossa, jotta hankkeen tulokset voisivat saada jatkoa, esim. mahdollisen kehittämishankkeen ja/tai yhteistyönä kiinnostuneiden mehiläisyhdistysten välillä. Hankeaika on 1.2 – 30.9.2018. Laskennallinen työaika on noin kolme kuukautta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja siihen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.
SaaristoSepti

Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry rf

Parainen26 000 €65 %

SaaristoSepti

Jurmo on yksi Saaristomeren kansallispuiston helmistä. Jurmon saari on koko Suomen halki kulkevan Salpausselän viimeinen maanpäällinen jatke, lähes puuton moreeninummi, satujen ja merirosvotarinoiden saari. Laajat kanervanummet kivikkorantoineen ovat otollinen elinympäristö monille harvinaisillekin merilinnuille. Saarella toimii vierassatama jossa käy veneilykauden aikana noin 2000 venettä. Vierasveneille osoitettuja venepaikkoja satamassa on noin 80. Satamassa ei tällä hetkellä ole veneistä tulevan käymäläjätteen vastaanottolaitteistoa. Uutuutena kaudeksi 2017 tuli makean veden saantimahdollisuus. Tähän asti ainoa saatava makea vesi on saatu porakaivosta käsipumpulla. Satama on ajan myötä rakentunut sellaiseksi kuin on ja mahdollisimman hyvin veneilijöiden tarpeita palvelevaksi. Satamaan halutaan rakentaa veneistä tulevalla käymäläjätteelle (septitankkien sisältö) imutyhjennyslaitteisto.
Dalsbruks stigarKemiönsaaren kuntaKemiönsaari43 514 €70%

Dalsbruks stigar

Kehittämishanke kiinnostavien teemapolkujen luomiseksi Taalintehtaalle. Poluista on tarkoitus hyötyä, niin asukkaat kuin vierailijat, kuin myös paikallinen elinkeinoelämä.
Kustavin luonto- ja kulttuuripolkuSelkämeren kansallispuiston ystävät ryKustavi10 374 €90%

Kustavin luonto- ja kulttuuripolku

Kustavin kuntakeskuksen läheisyyteen suunnitellaan luonto- ja kulttuuripolku. Hankkeessa valmistetaan polun reittisuunnitelma ja polun varrella esitettävien kohteiden sisältö kuvineen. Polku julkaistaan virtuaalisena eli sähköisellä tietokonepäätteellä tai mobiilisti käytettävällä karttapohjalla, jota täydentää sähköinen opasvihko kohteittain. Polun sisältö on suunniteltu ensisijaisesti kunnan vakinaisten ja kesäasukkaiden käyttöön sekä Kustavissa vieraileville matkailijoille ja oppilaitosten tarpeisiin. Hankkeen osatavoitteena on kehittää oppilaitoksille soveltuva uutta sähköistä viestintäteknologiaa soveltava opiskelukohde. Virtuaalinen kohdekartta on helposti laajennettavissa myös muille alueille Kustavin kunnassa. Kestävän kehityksen periaatteet ovat lähtökohtana hankkeen teknisissä ratkaisuissa. Hankkeen toteuttaa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry yhteistyössä Kustavin Kirjallisuusyhdistyksen, matkailuyhdistyksen ja Kustavin kunnan kanssa.
Norrbyholmen - Malmin mansikkapaikka/Malmens smultronställeParaisten kaupunkiParainen13 417,20 €90 %

Norrbyholmen

Norrbyholmen - Malmin mansikkapaikka/Malmens smultronställe-hankkeen tavoitteena on laatia aikaisempaa esiselvitystötä yksityiskohtaisempi kehittämissuunnitelma Norrbyholmenille. Yksityiskohtaisempien selvistystöiden on tarkoitus toimia konkreettisen pohjatyönä saaren retkeilyrakenteita koskeville investoinneille. Saari sijaitsee Paraisten Malmin pohjoispuolella ja saaren maa-alue on Paraisten kaupungin omistuksessa. Maanomistaja on sitoutunut alueen retkeily- ja virkistyskäytön kehittämiseen. Norrbyholmenin tunnettuutta retkeilykohteena parannetaan. Tavoitteena on myös parantaa Norrbyholmenin saavutettavuutta niin verkossa kuin maastossakin. Hankkeelle perustetaan oma Facebook-sivu, jossa kerrotaan hanketyön etenemisestä ja saarella tehtävistä toimenpiteistä. Hankkeen tuloksena on tarkoitus tuottaa myös saarelle oma logo, pienimuotoinen nettisivu ja esite. Internetsivu, graafinen työ ja esitteen painatus hoidetaan ostopalveluna. Hankkeessa on tarkoitus alustavasti selvittää mahdollisuuksia edistää jokamiehen vesilläliikkumisen mahdollisuuksia alueella.
KoirapuistoSaariston koirakamut ryKustavi11 781,25 €65 %

Koirapuisto

Saariston koirakamut ry on uusi yhdistys Kustavin kunnassa Varsinais-Suomessa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on mm. rakentaa Kustaviin koirapuisto. Kennelliiton tietojen mukaan koirien määrä Suomessa kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti. Myös kustavilaisilla perheillä, kuin myös loma-asukkailla ja matkailijoilla on paljon koiria. Suomen laki asettaa paljon rajoituksia koirien irti pidolle. Taajamissa koiria ei voi pitää irti lainkaan muuten kuin tätä varten varatulla alueella, kuten koirapuistossa. Koirat ja muut ulkoilijat kohtaavat yhä useammin toisensa Kustavin katukuvassa, näin myös koirapalveluiden tarve kasvaa. Tavoitteena on tasapuoliset, laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille koiran omistajille. Hankkeen toteutumisen seurauksena olisi vireämpi ja viihtyisämpi kylä. Elinvoimaisessa kunnassa on asukkaiden ja yritysten tarpeita vastaavat palvelut. Toimivat palvelut parantavat viihtyvyyttä alueella, mikä osaltaan varmistaa myös yritysten työvoiman saantia alueella.
      

Yritystuet

HANKKEEN NIMI                     HAKIJA PAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN JULKINEN KUVAUS
Uthyrningsstugor på ön BrännskärLiving Archipelago AB Parainen50 091,71 €20 %

Uthyrningsstugor på ön Brännskär

Hanke sisältäisi kolmen majoittamissen tarkoitetun mökin rakennusprosessin. Mökit sijoitetaan Brännskärin itäiselle puolelle. Mökit suunnitellaan niin, että parhaiten sulautuisivat maastoon ja saaristoluontoon. Perusajatuksena on pienet hirsimökit valmistettu omasta sahatavarasta oikean tunnelman luomiseksi. Kaksi mökeistä ovat noin 30 m2, sisältäen 4-8 petipaikkaa. Kolmas mökeistä on noin 40 m2 sisältäen 4-8 petipaikkaa. Kaikki tuvat sisustetaan kodikkaasti oman saaristomökin tunteella, hienoine kirppislöytöineen ja luonnonläheisellä tyylillä. Karkea hirsikehikko saa huoneet eläviksi ja antavat taloille luonteensa. Vessaratkaisuna kuivakäymälät kaikkiin mökkeihin on turvallinen ja ympäristöystävällinen valinta ja antaa hieman enemmän tasoa mökeille, kuin tavanomainen ulkohuussi, koska mökit ovat tarkoitettu ympärivuotiseen vuokrakäyttöön. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki jotka haluavat kokea saariston läheltä ja yöpyä saarella jossa koko ajan on jotain meneillään. Mökit sisustetaan tarkoituksenmukaisesti niin, että ne perheille, pienemmille ryhmille ja leirikouluille. Esimerkkejä pienistä ryhmistä: yritykset, kurssilaiset, pyhiinvaeltajat, juhlavieraat ja aktiivilomailijat. Tavoitteena on lähestyä uusia asiakkaita ja tarjota parempaa palvelua, sekä parantaa peruspalvelun tasoa. Aktiviteettiemme myynti helpottuu, kun asiakkailla on mahdollisuus jäädä saareen pidemmäksi aikaa. Haluamme pidentää yrityksen kautta ja täten tarjota työpaikkoja myös kesän huippusesonkia pidemmällä ajalla. Laajempi toiminta antaa enemmän näkyvyyttä ja lisää asiakkaita. Haluamme lisätä liikevaihtoa ja kohentaa liikevoittoa.
Jumon Juustolan laitehankinnatErkas Gården Oy Parainen3 465 €35 %

Jumon Juustolan laitehankinnat

Jumon Juustolan (Erkas Gården Oy) investointihankkeessa haetaan tukea jäätelökoneelle ja jäätelönpakkauslaitteelle. Jumon Juustola on aloittava pienmeijeri Jumon saaressa, Paraisilla. Alkuvaiheessa on tarkoitus valmistaa pääasiassa jäätelöä, mutta myöskin muita maidonjalosteita.
Investointituki luontomatkailu-palveluiden ja rakennusten saneeraus-toiminnan käynnistämiseksi.NaturEffect Oy Kemiönsaari2 920,30 €20 %

Luontomatkailupalvelut

Investointituki ympäristövastuullisen luontomatkailutoiminnan sekä korjaus- ja saneeraustoiminnan käynnistämiseksi. Hankkeen myötä käynnistetään Saaristomerellä ympäristovastuullisten luonto- ja elämysmatkailupalveluiden ja -tuotteiden myynti, vuokraus ja välitys. Hankkeen päätuotteena on Skytent - Tentsile Experience Ecocamp Archipelago Sea. Hanke mahdollistaa monipuolisiin ja laadukkaisiin luonto- ja elämysmatkailutuotteisiin vaadittavien laadukkaiden tuotteiden investoinnin.
      
      
      
      
      
      

2019

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN KUVAUS
Kotiseutukompassi - työkalu kestävään paikalliskehittämi-seenVarsinais-Suomen kylät ryParainen, Kemiönsaari, Kustavi31 849,21 €70 %

Kotiseutukompassi

Kotiseutukompassi -hankkeen keskiössä on Paraisten, Kemiönsaaren ja Kustavin kestävä paikalliskehittäminen. Keskeisimmät kehittämisteemat ovat alueen asukkaiden hyvinvointi, paikallisidentiteetti, kulttuuriperinnön hyödyntäminen, yhdistystoiminta ja alueen matkailupotentiaali. Käytännössä kehittämiskohteita ovat mm. kylien ja yhdistysaktiivien toimintaympäristöjen uudistaminen, kylien kulttuuriperinnön digitalisointi/videointi/välittäminen, yhteisöllisten tilojen kestävä käyttö ja kylien näkyvyyden lisääminen. Hankkeessa pyritään luomaan työkalu kyläsuunnitteluun ja paikalliskehittämiseen - kotiseutukompassi. Hankkeessa kullekin kylälle tuotetaan omannäköinen kotiseutukompassi, joka kehittää kylätoiminnan kestävyystekijöitä. Kotiseutuperinteiden keruu, niiden tallentaminen ja välittäminen ovat kulttuurisen kestävyyden avaintekijöitä, joihin hankkeessa tarjotaan digitaalisia ja videokuvauksellisia apuja. Prosessi kehittää asukkaiden paikallisidentiteettiä, yhteisöllisyyttä ja luo paikalliskehittämiseen uusia näkökantoja. Hankkeen myötä pyritään nostamaan esille kylillä tehtäviä hyviä paikalliskehittämisen malleja. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä muiden potentiaalisten saaristohankkeiden kanssa.
Kylärannat KemiönsaarellaFinska hushållnings-sällskapetKemiönsaari16 800,01 €70 %

Kylärannat

Pääasiallinen kohderyhmä ja edunsaajat ovat niin vakituiset- kun vapaa-ajan asukkaat. Hankealue sisältää Kemiönsaaren pääsaaret, missä kartoitetaan kokonaan noin kymmenen kylärantaa. Sen lisäksi tarjotaan neuvontaa koskien alueiden kunnossapitoa. Hankkeen tulokset kootaan kaksikielisessä selvityksessä taulukkomuotoon ja tavoitteet hankealueen kylärannoista sekä kylärantojen toimenpide-ehdotukset ohjemateriaalin kera. Hankkeen aikana tehdään ympäristönkehittämissuunnitelma ainakin neljälle kylärannalle hankealueella.
Lähiruokaa yhteistyössäKemiönsaaren kuntaKemiönsaari42 908 €60 %

Lähiruokaa

”Lähiruokaa yhteistyössä” on kehityshanke, jossa halutaan tuoda yhteen lähiruokatoimijoita ja aiempia kokemuksia toimialan kehittämiseksi, samalla säilyttäen ja hyödyntäen paikallisia, alueen luonnollisia vahvuuksia. Hankkeen tavoitteena on saada aikaiseksi uusia kohtaamisia tuotteiden ja kuluttajien välille, luoda uusia edellytyksiä ja työkaluja uusille menetelmille ja prosesseille, jotta paikalliset tuotteet löytäisivät kuluttajan kotiin. Hankkeessa järjestetään konkreettisia toimenpiteitä, vuorotellen teoreettisen opetuksen kanssa.
Utställning om brandväsendets historia i Pargas branddepåPargas hembygds-förening rfParainen12 738 €70 %

Näyttely

Tavoitteemme on kehittää palokalustovajasta houkutteleva nähtävyys tuottamalla näyttely, joka kertoo palontorjunnasta Paraisilla. Näyttely kertoo palokunnan toiminnasta seudulla 1800-luvun lopulla sekä 1900-luvun alussa mutta keskittyy erityisesti ajanjaksolle 1907 – 1926, jolloin palokalustovajaa käytettiin seudun vapaapalokuntalaisten paloasemana.
Branddepån i Pargas rustas uppPargas hembygds-förening rfParainen38 244 €65 %

Restaurointi

Hankkeen tavoite on restauroida palokalustovaja ja tuottaa näyttely, joka kertoo rakennuksen palo- ja pelastustoimen historiasta. Palokalustovaja oli Paraisten ensimmäinen paloasema, ja se on tärkeä osa Vanhan Malmin historiaa ja kulttuuriympäristöä. Paraisten Kotiseutuyhdistys haluaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa kulttuuriympäristöä ja restauroida kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen sekä tuottaa näyttelyn, joka kertoo rakennuksen ja alueen historiasta. Näyttely on jatkuvasti yleisön nähtävissä, kun nykyisten ovien sisäpuolelle asennetaan lasiovet, tila valaistaan ja tietoa välitetään QR-koodien kautta. Tämän lisäksi rakennus avataan eri tapahtumien yhteydessä sekä ryhmille.
Mera liv till investeringar - föreningsutveckling efter genomförda projektI samma båt - samassa veneessä rf ryParainen, Kemiönsaari8 901,14 €70 %

Enemmän eloa investointeihin

Yhdistysten investointihankkeet, joko Leaderin tai muiden julkisten tahojen rahoituksen avulla toteutettuna, ovat yhdistyksille usein isoja panostuksia. Toiminnallisesti ne vaativat tarkkaa suunnittelua ja budjetointia, mutta myös hallitusten jäseniltä ja muilta paikallisilta vapaaehtoisilta omaa aikaa ja talkooponnistuksia silloin, kun hankkeessa rakennetaan tai korjataan ja ostetaan uutta irtaimistoa. Tässä hankkeessa tehdään kehittämissuunnitelmia investointihankkeita toteuttaneille yhdistyksille. Hankkeessa otetaan yhteyttä noin kymmeneen yhdistykseen, jotka ovat saattaneet päätökseen investointihankkeen vuoden 2010 jälkeen.
Fiskaren och fiskenParaisten kaupunkiParainen19 906,60 €70 %

Kalastaja ja kala

Hankkeen tavoite on nostaa esille ammattikalastaja kalastuskokonaisuudessa Saaristokeskus Korpoströmissä kesästä 2020 kevääseen 2021. Tämä tehdään pääsääntöisesti elokuvien kautta, jotka kevään 2021 jälkeen ovat vapaasti käytettävissä esim. kouluissa, kalatalouskeskuksessa sekä alueen museoissa.
Järviruo'on poisto SaaristomereltäTurun ammattikorkea-koulu oyParainen Kustavi35 000 €70 %

Järviruo'on poisto

Järviruo'on poisto Saaristomereltä on yleishyödyllinen hanke, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä lähteä hyötykäyttämään vuosittain uusiutuvaa biomassaa, joka muutoin jää rannoille pilaamaan vesistöjen laatua. Ruoko kelpaa mm. kasvualustaksi, biopolttoaineeksi ja rakennusmateriaaliksi ja usein rantojen omistajat ovat valmiit maksamaan ruovikoidensa poistosta. Mahdollisuuksia on myös vientituotteeksi. Tavoitteena on tehdä selvitystyö rantojen käytöstä ja käyttöoikeuksista pilottialueilla Paraisilla ja Kustavissa. Selvittämällä maa- ja vesialueiden omistusoikeudet ja laatimalla sopimusmallin ruovikoiden hyötykäytöstä, rannikkoseutujen maaseutuyrittäjillä on paremmat mahdollisuudet käynnistää ruovikoiden kaupallinen hyödyntäminen.
Tjuven - Tjuvholmens utvecklingPargas Port Rotaryklubb rfParainen9701,25 €65 %

Tjuven

Tavoitteena on, että kuntalaiset voisivat nykyistä paremmin hyödyntää saaren grillipaikkaa kaikkina vuodenaikoina. Kohderyhmää myös laajennetaan. Tällä hetkellä saarta käytetään pääsääntöisesti talvisaikaan, kun jäät kantavat jalankulkijaa. Kesäaikana voisi uuden laiturin myötä tulla maihin myös isommalla veneellä. Ulkohuussi auttaa pitämään metsän siistinä, ja katoksen ansiosta tulisijan käyttö ja makkaran grillaus on mahdollista myös huonommalla säällä.
Utbyte av oljepanna till jordvärmeDragsfjärds Ungdomsförening rfKemiönsaari50 238,50 €65 %

Öljypannu maalämmöksi

Öljypannu vaihdetaan maalämpöön

Yritystuet

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI-%HANKKEEN KUVAUS
BåtanskaffningHoutskärs El AbParainen12 983,87 €35 %

Vene

Työveneen hankinta
Café Simppu torikahvilaToiminimi Anne-Marie TainaParainen6004,95 €35 %

Simppu

Torikahvila Korppoon kirkonkylän sydämessä. Tarjolla lähiluonnosta ja lähituottajilta hankituista tuotteista tehtyjä omaperäisiä leivonnaisia ja kevytlounaita unohtamatta perinteistä kahvi ja korvapuusti/munkki suosikkia. Torikahvila on kaikille avoin ja helppo paikka tutustua kyläläisiin ja paikkakunnan tapahtumiin vaikkapa aamiaisen merkeissä. Rengastietä kulkevat turistit saavat mukaansa pullapussin lisäksi tietoja ja vinkkejä matkustamisesta saaristossa kolmella kielellä. Torilla tavataan!
Saaristosiideri, siiderituotannon ja majoitustoiminnan aloitusSaaristo Siideri OyKustavi14 020 €20 %

Saaristosiideri

Siideri panimon perustaminen yhtiön omistamaan kiinteistöön. Laitteiston hankinta koskee hedelmien puristuslaitteiston ja marjojen mehustamiseen tarvittavan laitteiston hankintaa sekä siiderin panemiseen tarvittavia käyttöastioita ja pullotus ja kegittämis koneisto. Siiderin valmistus tila tarvitsee jonkinverran rosterisia huonekaluja ja elintarviketilan muuta tarpeistoa. Rakennuksen yläkertaan ollaan rakentamassa majoitustiloja.
Jurmo InnJurmo InnParainen46 995,37 €35 %

Jurmo Inn

Rakennetaan 60 m2 sisätila, majoitus asiakkaiden ympärivuotisen ruokailun järjestämiseksi ja sesongin pidentämiseksi ympärivuotiseksi. Tilaan siiretään myös kylmälaitteet, jotka nykyään ovat ulkotiloissa terassilla.
      

2020

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN KUVAUS
Till Rosala sjöledesRosala-Böle bryggförening rfKemiönsaari39 005,20 €65 %

Rosalaan vesiteitse

Hanke tukee Rosalan kylän kehittämistä osana meidän kampanjaamme "Elävä saaristokylä", edistämällä Rosalan saavutettavuutta mereltä ja lisäämällä kylän vetovoimaisuutta.
Nötö servicehusNötö hembygds-förening rfParainen46 519,12 €65 %

Nötö palvelutalo

Nötön kotiseutuyhdistys ry aikoo rakentaa palvelutalon Nötö kotiseututalon yhteyteen, jonka yhdistys omistaa ja hoitaa. Rakennus toimi kansanopistona vuosina 1884 – 1967. Kotiseututalolla on kesäkahvilatoimintaa, taidenäyttelyitä, kursseja, leirikoulutoimintaa ja eri workshopeja. Kotiseututalon isoin ongelma on kunnon saunan, pesu- ja WC-tilojen puute. Tilat tulisivat yleishyödylliseen käyttöön saaren kaikille asukkaille sekä vierailijoille ”kyläsaunan” muodossa.
Dynamo SydvästNordisk Samorganisation för Ungdoms-arbete rfKemiönsaari, Parainen, Kustavi21 447,33 €70 %

Dynamo

Dynamo Sydväst on hanke, jossa tuotamme digitaalisen kurssin ajanjaksolla huhtikuu 2020 - kesäkuu 2021, minkä lisäksi testaamme ja levitämme siitä tietoa. Hankkeen toteuttaa Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU), ja se liittyy yhdistyksen Pohjoismaiden ja Balttian toimintaan, mutta Dynamo Sydvästin työ on rajattu Lounais-Suomeen ja se pyrkii saavuttamaan tuloksia erityisesti Kemiönsaaren kunnassa, Paraisilla ja Kustavissa. Digitaalisen kurssin tavoitteena on auttaa nuorisojärjestöjä kehittymään siten, että ne paremmin voisivat vastata nuorten tarpeisiin tämän päivän myrskyisässä yhteiskunnassa. Projekti edistää nuorten mahdollisuuksia oppia, kehittyä ja vaikuttaa yhteiskunnassa, ja se vahvistaa yhdistysten toimintakykyä
Pargas-Nagu fast vägförbindelse - analys av potential för fastighets-utvecklingStiftelsen för projektforskning srParainen23 030,84 €70 %

Kiinteä tieyhteys

Parainen-Nauvo kiinteä tieyhteys Kiinteän tieyhteyden tarve Paraisten ja Nauvon välillä on korostunut viime vuosina. Vuodesta 2018 lähtien on otettu selviä askelia kohti hankkeen toteutumista Hanketutkimussäätiön (Stiftelsen för projektforskning) tekemien selvitysten kautta, jotka säätiö on tehnyt tiiviissä yhteistyössä Paraisten kaupungin, ELY-keskuksen, liikenneviraston ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Päätavoitteena on koko ajan ollut saada Paraisten ja Nauvon välinen kiinteä tieyhteys (silta Haverön kautta) rahoituskelpoiseksi ja siten myötävaikuttaa kiinteän tieyhteyden toteutumiseen tulevaisuudessa.
SMILe: Små investeringar för en levande landsbygdI samma båt rf - samassa veneessä ryParainen, Kemiönsaari, Kustavi24 131,81 €64,98 %

SMILe

Teemahanke tukee yhdistysten pienempiä yleishyödyllisiä investointeja maaseutualueiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.
RullskidsbanaParaisten kaupunkiParainen39 564,85 €65 %

Rullahiihtorata

Hankkeen tavoitteena on rakentaa rullahiihtorata Finbyn hiihtokeskukseen Paraisille. Talviaikaan rata toimii pohjana keinolumihiihtoladulle. Hankkeen tavoitteena on tarjota paremmat mahdollisuudet sekä hiihtoon että rullahiihtoon Turunmaalla. Varsinais-Suomessa ei ole rullahiihtolatua, vaan rullahiihtoa harrastetaan kevyen liikenteen väylillä, mikä on vaarallista ja johtaa usein riskitilanteisiin. Hanke on tervetullut lisä Paraisten urheilutarjontaan, ja se on koko Turunmaan alueen urheilu- ja liikuntatoiminnan kehittämistä.
Certifiering och profilering av kvalitativt mathantverkSuomen artesaaniruoka ryParainen, Kemiönsaari, Kustavi28 325,70 €70 %

Artesaaniruoka

Hankkeessa kehitetään kriteerit laadukkaalle artesaaniruoalle. Tavoitteena on testata kriteerejä ja järjestelmiä sertifioimalla Paraisten, Kemiönsaaren ja Kustavin tuottajien valmistamia artesaaniruokatuotteita. Sertifioitujen artesaaniruokatuotteiden tulee edustaa kaikkia toimialoja, jotka ovat leikkeleet, kala-, meijeri- ja leipomotuotteet, juomat, marjat ja hedelmät, vihannekset ja sienet sekä maustekastikkeet. Hankkeen tuloksena ovat kriteerit ja järjestelmät, jotka ovat siirrettävissä artesaaniruokiin kaikkialle Suomeen.
Hundbanans motionstrappaLänsi-Turunmaan yrittäjät ryParainen49 997,02 €31,51 %

Koirabaana

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kuntoportaat Koirabaanan itäpuolelle Paraisten Pajbakantien viereen. Koirabaana sijaitsee Nordkalkin 70 hehtaarin avolouhoksen pohjoispuolella. Kuntoportaat palvelevat lähes kaiken ikäisiä ihmisiä ja sopivat niin kuntoilijoille, amatööriurheilijoille kuin kilpaurheilijoillekin. Jokainen voi käyttää portaita itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Kuntoportaat nostavat kuntoa huomaamatta, yksi askel vastaa kymmentä askelta tasaisella alustalla. Portaiden puoliväliin rakennetaan levähdysalue, ja sen huipulle tulee ainutlaatuinen näköalapaikka, josta on näkymät avolouhokselle, Kirkkoselälle ja Paraisten keskustaan. Näköalapaikka on 60 metriä merenpinnan yläpuolella. Saaristotielle tulee opasteet kuntoportaille ja näköalapaikalle.
Alternativ energiKorpo ungdomsförening rfParainen9 074 €65 %

Vaihtoehto energia

Hankkeen "Gjallarhorn, omaa energiaa" tavoitteena on ensisijaisesti vähentää kiinteistön sähkökuluja sekä edistää ilmastoneutraalimpaa energiantuotantoa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja siihen haetaan rahoitusta EU:n maaseudun kehittämisrahastosta.
Björkboda träsk simstrandVästanfjärds byaråd rfKemiönsaari13 936,78 €65 %

Björkboda träsk uimaranta

Västanfjärd Byarådilla on aikomus kohentaa vanhaa ja hienoa noin 10.000 m2 isoa uima- ja virkistysaluetta joka sijaitsee noin 150 hehtaarin suuruisella Björkboda träskin alueella, jonka omistaa Kemiönsaaren kunta. Alueella on vanha rakennus jota ei voi korjata joten se korvataan uusilla, tarkoituksenmukaisilla rakennuksilla. Koska alueella ei ole parkkipaikkaa, tullaan hankkeessa rakentamaan sellainen. Koko alue tullaan raivaamaan jotta se paremmin soveltuu yleiseen käyttöön.
Åbolands förenings-barometerI samma båt rf - Samassa veneessä ryParainen, Kemiönsaari, Kustavi21 287,91 €69,99 %

Yhdistysbarometri

Hankkeessa kartoitetaan Paraisten ja Kemiönsaaren yhdistysresursseja. Tavoitteena on selvittää, millä yhdistyssektorin osa-alueilla on resursseja, joiden voisi ajatella edistävän alueen toimintaa ja kehitystä. Kartoituksessa analysoidaan yhdistyselämän nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Hankkeessa toteutetaan yhdistysbarometri, joka käytännössä on yhdistysten hallituksille osoitettu kyselylomake, jossa selvitetään nykytilannetta, tulevaisuudennäkymiä sekä kehittämistarpeet.

Yritystuet

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN KUVAUS
Lundell Mökkipalvelut oyLundell Mökkipalvelut oyParainen4339,33 €35 %

Mökkipalvelut

Mönkijän ja klapikoneen hankinta
PadelkenttäPeterzéns oyKustavi7376 €20 %

Padel

Yritys rakentaa padel-kentän lisäämään aktiviteetteja vierasvenesatamaan.
      
      
      
      

YHTEISHANKKEET

Alueiden väliset yhteishankkeet, joissa olemme mukana:

HANKKEEN NIMI 

HAKIJA 

PAIKKAKUNTA

JULKINEN TUKI
(ISB:n osuus)

TUKI %

HANKKEEN KUVAUS 

 
Yhdistysklinikka

Ravakka ry. 

Vakka-Suomi, Turun seutu, Kustavi

 
14 650 €100 %


Yhdistysklinikka

Yhdistysklinikka –osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista 2015-2018. Hanke tarjoaa yhdistyksille ja yhdistystoimijoille neuvontaa yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Yhdistysklinikalla yhdistyksen toimintaa arvioidaan kokonaisuutena ja suhteessa toimintatarpeisiin. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, lisätään osaamista työpajoin tai hankitaan sitä tarpeen mukaan esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista, tapahtumanjärjestämisestä, aktivoidaan jäsenistöä tai etsitään rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeella tavoitellaan lisää ja toimivampia yhdistyksiä, uusia aktiivisia toimijoita ja näkyvää sekä vaikuttavaa yhdessä tekemistä. Hanketta toteutetaan Leader Ravakan ja Leader Varsin Hyvän alueella sekä Kustavissa.
Kodklubben Aktion ÖsterbottenPohjanmaa, Länsi-Uusimaa, Itä-Uudenmaan maakunta, Turunmaan seutukunta35 021,43 € 65 % 

Kodklubben

Ohjelmointihanke Kodklubben on suunnattu lapsille ja nuorille suomenruotsalaisella maaseudulla. Hankkeen kautta perustetaan ja ylläpidetään valtakunnallista koodauskerhoa nuorille joita koodaus kiinnostaa. Hanketta toteutetaan Aktion Österbottenin, Silmun, Pomovästin sekä ISB:n alueella.
Kuninkaantie uuteen kukoistukseen 
Ykkösakseli ry

Kymeenlaakso, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi
 
20 000 €

100 %

Kuninkaantie

Hankkeessa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan. Tavaramerkille etsitään laajemmalla alueella toimiva, uskottava ja luotettava hallinnoija, joka ottaa vastuun tuotemerkin säilyttämisestä, Kuninkaantien brändin kehittämisestä, yhteistyöverkoston ylläpidosta ja matkailutien osalta toimii sopimuskumppanina Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa.
 
Tekstiilikierrätys Vakka-Suomessa

Ravakka ry.

Vakka-Suomi
 
660 €
 
100 %

Tekstiilikierrätys

Hankkeella selvitetään tekstiilijätteen keräämisen, lajittelun ja jatkohyödyntämisen organisoimista Vakka-Suomessa. Hankkeessa muodostetaan alueelle tekstiilijätteen käsittelyn toimintamalli.
 

LINC2018 seminaari   

Ravakka ry. 

 
Varsinais-Suomi ja Satakunta


28 800 € 

 

 

100 %

LINC2018

Hankkeessa edistetään Leader ryhmien ja alueiden toimijoiden kansainvälisyysvalmiuksia järjestämällä LINC seminaari kesäkuussa 2018.
 

 

Minun kansainvälisyyteni

 

Liedon kunta

 

14 kuntaa Varsinais-Suomesta, Kemiönsaari mukana ISB:n alueelta

 

3 177,11 €

 

80 %

 

Minun kansainvälisyyteni

Tässä hankkeessa tuotetaan kansainvälistä toimintaa (kv-toimintaa) alueelle sekä keskitytään valmistamaan pohjaa tulevien vuosien kv-hankkeille kunnissa, jotka haluavat edesauttaa nuorten henkilökohtaisen kansainvälistymisen lisäämistä sen eri osaalueilla. Hanke keskittyy kartoituksen tekemiseen, suunnittelemiseen, neuvontaan, kouluttamiseen ja toimintamallien pilotointiin. Kokeilujen pohjalta tullaan levittämään hyviä käytäntöjä koko Varsinais-Suomen ja kaikkien kuntien käytettäväksi. Hankkeen tavoitteina on mm. selvittää millaisia mahdollisuuksia nuorilla on oman kansainvälisyysosaamisen ja -taitojen lisäämiseen kuntatasolla, selvittää paikallista tukemista ja työmuotoja, laajentaa ja syventää käsitystä kansainvälisestä toiminnasta ja nuorten kansainvälistymisestä. Hankkeessa selvitetään näitä taitoja eri menetelmillä ja eri tasoilla. Kv-toiminnan osalta on tärkeintä löytää myös ne luotettavat kumppanit, joiden kanssa voisi jatkossa syntyä yhteistyötä. Liedon kunta vastaa hankkeen hallinnoinnista. Toteuttamiseen osallistuu Lounais-Suomen kv-tiimin Varsinais-Suomen edustajat ja he toimivat hankkeen taustavoimana ja aputyöryhmänä. Varsinais-Suomen kunnista on pyydetty mukaan pilottikuntia, joita ovat Lieto, Loimaa, Aura, Kaarina, Raisio, Kemiö, Pöytyä, Paimio, Naantali, Oripää, Rusko, Salo ja Sauvo sekä Turku yhteistyökumppanina.
Hela NÅID skidarLeader Silmu rfVarsinais-Suomi, Uusimaa10 500 €70 %

Hiihto

Tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus testata hiihtämistä hyvillä varusteilla kohtuuhintaan. Tarjota lapsille ja nuorille hyvintoimivaa hiihdon harjoittelu- ja kilpailutoimintaa omassa kotikunnassaan Uudellamaalla ja Turunmaalla. Aktivoida sekä kehittää urheiluyhdistysten välistä verkostoa kylissä ja kaupungeissa. Lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia kilpailla suksilla heidän lähialueillaan ja ehkäistä syrjäytymistä. Kouluttaa ja rakentaa uusi sukupolvi nuoria urheiluohjaajia, jotka ajan mittaan aikaansaavat vahvoja ja elinvoimaisia yhdistyksiä. Aktivoida vanhempia hiihtotoiminnassa. Hankkeella on kaksi päätavoitetta, jotka saavutetaan palkkaamalla ohjaaja. Tavoitteena on auttaa yhdistyksiä 1) harjoittelutoiminnan ja koulutuksen avulla sekä 2) luomalla alueellinen kilpailukokonaisuus ensisijaisesti lapsille ja nuorille.
Outdoor Leader - Uudet näkymät, mahdollisten uusien levähdysalueiden kartoittaminen sekä vaellusreitistöjen kehittäminen ja ylläpito kansainvälisen yhteistyön kauttaLeader JokivarsikumppanitVarsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Satakunta, Boråsin alue, Skåne33 786,33 €90 %

Outdoor

Hankkeessa kartoitetaan alueita Saariston rengastien lähettyvillä, missä levähdyspaikkoja voisi kehittää. Hankkeessa halutaan myös lisätä seudun vaellusreitistön näkyvyyttä ja kansainvälisen yhteistyön kautta edistää vaellusreittien ja levähdyspaikkojen kehittämistä ja kunnossapitoa. Seuraavia teemoja käsitellään: luontomatkailua, ruokamatkailua, turvallisuutta, kunnossapitoa, kestävää matkailua. Hankkeeseen osallistuu kumppaneita Suomesta ja Ruotsista. Kohderyhmä ovat yritykset, yhdistykset, kunnat ja organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita luontomatkailun kehittämisestä.
Bike Menu Varsin Hyvä ryVarsinais-Suomi, Uusimaa, Satakunta28 440 €100 %

Bike Menu

BikeMenu on esiselvityshanke, jonka aikana kartoitetaan pyörämatkailun kehittämistarpeet Itämeren rannikko- ja saaristoalueilla yhteistyössä ahvenanmaalaisten, virolaisten ja ruotsalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on luoda suuntaviivat Itämeren alueen pyörämatkailun kehittämiseen vähähiilisen reitistön luomiseksi ja kehittää BikeMenu -konseptia. Hankkeen aikana sovitaan konkreettisesta yhteistyöstä ja tehdään aiesopimukset kansainvälisen ”BikeMenu – combining bike tourism and local food experiences to create a low-carbon destination around the Baltic Sea” käynnistämiseksi.
MessiinVarsinais-suomen sydänpiiri ry Varsinais-Suomi, Uusimaa, Satakunta, Pirkanmaa30 660 €70 %

Messiin

Messiin- maaseudun väestön maallikkoelvytystaidot ja sydäniskurit esiin -hankkeen tavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta Varsinais-Suomessa lisäämällä maaseudun väestön maallikkoelvytystietoutta ja -osaamista sekä vahvistamalla sydäniskureiden käyttöönottoa, määrää ja rekisteröintiä. Tarkoituksena on lisätä maaseudun väestön tietämystä sydäniskureiden olemassaolosta ja sijainnista sekä maallikkoelvytyksen ja sydäniskurin käytön tärkeydestä. Lisäksi tarkoituksena on edistää koordinoitua maallikkosydäniskureiden levittämistä ja kirjaamista julkiseen defi.fi -rekisteriin, sekä aktivoida maaseudun yhdistysten vapaaehtoistoimijoita yhteistyöhön kansalaisten maallikkoelvytystaitojen vahvistamisessa.
Smartare tillsammansI samma båt rf - samassa veneessä ryVarsinais-Suomi, Uusimaa, Ahvenanmaa9 999,50 €100 %

Älykkäästi yhdessä

Leaderryhmät Lokalkraft Leader Åland rf, I samma båt - samassa veneessä rf ry ja Pomoväst rf haluavat hankkeessa Älykkäästi tehdä yhteistyötä kyläkehittämisestä, luonnosta, ympäristöasioista sekä omasta laatutyöstä. Työt tehdään yhteisten opintomatkojen ja webinaarien kautta, sekä ryhmien välisten kokemusten vaihdossa. Tavoitteena on luoda uusia yhteistyöverkostoja ryhmien välillä ja näin ollen lisätä työn laatua Leadertoiminnassa.