Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Kansainvälisyys

I samma båt – samassa veneessä pyrkii mahdollisuuksien mukaan edistämään kansainvälisyyttä. Kansainvälistymisen tavoitteena on yhteistyön lisäämisen, konkreettisten yhteishankkeiden ja toimien toteuttamisen, kansainvälisten ja alueiden välisten yhteistyöverkkojen luomisen kautta tuoda lisäarvoa maaseutualueille sekä kansainvälisen osaamisen lisääntyminen.

I samma båt – samassa veneessä painoittaa kansainvälisissä hankkeissa kieliryhmien välistä yhteistyötä ja että yhteistyö tapahtuu alueiden kanssa, joiden maantieteellinen, taloudellinen ja demografinen tausta on sellainen, että kokemuksienvaihdosta on hyötyä omalle toiminta-alueelle sekä vastavuoroisesti myös kumppanin alueelle.

Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja Leader-ryhmän toiminta-alueen kehittämisessä esiin tulleisiin ongelmiin sekä luoda uutta ja uudenlaista yhteistyötä eri maaseutualueiden välillä. Näin luodaan edellytyksiä maaseudun elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksien lisäämiselle.

Yhteistoimintaa toimijoiden kesken kehitetään niin I samma båt – samassa veneessä alueen sisällä (Lounais-saaristossa) kuin naapurissa olevien Leader-ryhmien kesken  ja näiden alueiden toimijoiden kanssa unohtamatta kansainvälisen yhteistyön ja toiminnan kehittämistä. Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää strategian tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Parhaimmillaan kansainvälinen yhteistyö tuo uusia ajatuksia, ideoita ja toimintatapoja.

Esimerkkejä kansainvälisistä hankkeista

Leadereffekt: Liten åtgärd – stor effekt -hanke toteutettiin vuosina 2013-2014. Hankkeen blogisivut löytyy tästä.