Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Valintakriteerit

Valintakriteerit

I samma båt – samassa veneessä hallitus arvioi valintakriteerien toteutumisen. Hallitus voi halutessaan käyttää apuna omia työryhmiä tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Arviointi tapahtuu pääasiassa hankesuunnitelman ja muiden hankkeen dokumenttien pohjalta.

Rahoitettavan hankkeen on täytettävä molemmat pakolliset hyväksyttävyyskriteerit.

A) Hanke vastaa strategiassa esitettyihin tavoitteisiin

B) Hanke on kokonaisuutena toteutettavissa

Ne hankkeet jotka täyttävät hyväksyttävyyskriteerit, pisteytetään sen lisäksi alla olevan kriteeristön perusteella.

Mikäli kaikkia yllämainitun menettelyn mukaan rahoituskelpoisiksi valittuja hankkeita ei voida rahoittaa asetetaan hankkeet paremmuusjärjestykseen saatujen pisteiden avulla. Eniten pisteitä saaneet hankkeet ovat etusijalla. Päätös rahoituksen puoltamisesta perustuu valintakriteereihin ja kokonaisarvioon strategian rahoituskehyksen ja vuotuisten myöntövaltuuksien rajoissa.

Valintakriteerit kokonaisuudessaan, sisältäen pisteytystaulukon, pdf-muodossa alla.

Valintakriteerit

Hallituksen rahoitusperiaatteet