Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Kaupallisen kalastuksen suomukalasaaliit

Saaristomeren rannikkokalastuksen taloudellisesti tärkeimpien suomukalalajien saalis on pudonnut alle puoleen 2000-luvun aikana. Kalastajilta saadun tiedon mukaan suurin syy vähenemiseen on kalastusmahdollisuuksien voimakkaassa heikentymisessä hylkeiden takia. Taloudellisesti kannattava kalastus ei enää monillakaan alueilla ole mahdollista suurten pyydys- ja saalisvahinkojen ja kalojen karkottumisen takia. Yli puolet päätoimisista kalastajista on joutunut luopumaan ammatistaan.

Vuonna 2018 saalis oli hieman edellisvuotta suurempi. Nousu johtui pääasiassa kasvaneesta ahvensaaliista. Moni 2-ryhmään*) pudonnut kalastaja on kuhan korkeamman alamitan takia siirtynyt ahvenen kalastukseen.

*) Jos kalastajan itse pyytämän kalan tai niistä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kertynyt liikevaihto on alle 10 000 euroa vuodessa kolmen vuoden keskiarvona, hän kuuluu kalastajaryhmään 2.

Rannikon läheisyydessä kalastetaan kohdennetusti myös särkikaloja, silakkaa ja kuoretta rysillä. Silakka- ja kuoresaaliin arvo ylittää jo suomukaloista muiden paitsi kuhan arvon. Vuonna 2018 silakkaa kalastettiin rysillä noin 4 000 tonnia ja kuoretta noin 1 000 tonnia. Särkikalojen kokonaissaallis oli vajaa 300 tonnia.

Lähteet

Saalistiedot: Luonnonvarakeskus Luke ja Suomen tilastokeskus

Saaliin tilastoinnissa käytetyt pyyntiruudut kartalla: Luke