Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Ändring till reglerna om begagnade maskiners och anläggningars stödduglighet

06.04.2017 - Aktualiteter

Den första april trädde i kraft en förändring till företagsstödsförordningen, som bl.a. gör det möjligt att inkludera begagnade maskiner och anläggningar i företagens investeringsstöd. Hittills

Läs mer
Aktuellt