Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Höstmöte och styrelsen 2019

17.12.2018 - Aktualiteter

I samma båt – samassa veneessä höll sitt stadgeenliga höstmöte i Pargas den 29.11.2018.

Till styrelseordförande valdes Petra Palmroos från Nagu.

Styrelsens sammansättning för år 2019

Läs mer

Höstmöte 2018 och nyhetsbrev

12.11.2018 - Aktualiteter

I samma båt – samassa veneessä rf. ry. kallar sina medlemmar till höstmöte i Pargas den 29.11.2018 kl. 17:30. Till medlemmarna har kallelsen skickats per brev den 12.11.2018.

Möteskallelsen

Läs mer
Aktuellt