Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Utbildning till projektledare – hur göra en bra video

17.09.2018 - Aktualiteter

I samma båt – samassa veneessä ordnar tillsammans med Haloo maaseutu-projektet en utbildning den 29.11. Utbildningen går ut på att visa hur man med enklare utrustning kan

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2018 publicerat

06.04.2018 - Aktualiteter

Här hittar ni vårt april-nyhetsbrev. Den innehåller bl.a. tankar om kommunikation, presentation av ett projekt som fiskerigruppen beviljat stöd till och annat aktuellt.

Medlemmarna får sitt nyhetsbrev

Läs mer

Utbildning i att hålla ett hisstal den 24.1. i Salo

04.01.2018 - Aktualiteter

Hur presentera sin idé eller sitt projekt på ett smidigt och koncentrerat sätt? Det kan du lära dig på Haloo maaseutu- projektets utbildningstillfälle om hisstal i Salo den 24.1. Tillställningen

Läs mer

Haloo maaseutu -tidningen publicerad

02.06.2017 - Aktualiteter

I den pinfärska infotidningen om landsbygdsprogrammets möjligheter kan du bl.a. bekanta dig med utvecklingen av tjänsterna på Nötö och Bodö (s. 14 på svenska)

Länk till tidningen (Issuu)

Läs mer

Kommunikationsprojekt i gång

17.01.2017 - Aktualiteter

I Egentliga Finland pågår ett kommunikationsprojekt för landsbygdsprogrammet. Projektet heter Haloo maaseutu. I projektet förverkligas kommunitationsåtgärder av olika slag, exempelvis

Läs mer
Aktuellt