Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Kommunikationsprojekt i gång

17.01.2017 - Aktualiteter

I Egentliga Finland pågår ett kommunikationsprojekt för landsbygdsprogrammet. Projektet heter Haloo maaseutu. I projektet förverkligas kommunitationsåtgärder av olika slag, exempelvis

Läs mer

Infotidningen om landsbygdsfinansiering har kommit ut

05.07.2016 - Aktualiteter

I infotidningen om landsbygdsfinansiering hittar man ett sammanfattat infopaket om projekt- och företagsfinansiering. I tidningen presenteras även Leader-grupperna i Egentliga Finland samt andra regionala

Läs mer

Vårens utbetalningsinfon

18.04.2016 - Aktualiteter

Ely-centralen ordnar på våren infotillfällen berörande utbetalningen av projektstöden. För alla projekt som är i gång är det skäl att delta, för på infotillfället har man en möjlighet

Läs mer
Aktuellt