Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

14.11.2017 Diskussion om skärgårdsutveckling och kultur

13.10.2017 - Aktualiteter

Hur kan vi konkretisera kulturen utgående från Det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19? Vilka samarbeten kan vi bygga vidare på? Hur kan vi finansiera idéerna?
Välkommen med på diskussion

Läs mer

Haloo maaseutu -tidningen publicerad

02.06.2017 - Aktualiteter

I den pinfärska infotidningen om landsbygdsprogrammets möjligheter kan du bl.a. bekanta dig med utvecklingen av tjänsterna på Nötö och Bodö (s. 14 på svenska)

Länk till tidningen (Issuu)

Läs mer
Aktuellt