Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Ungdom

Ungdomsverksamheten har sin egen bloggsida, där vi presenterar verksamheten och finansieringsmöjligheterna.

Den elektroniska ansökningsblanketten för ungdomsleader hittas nedan – OBS! Deadline för hösten 2021: 30.11.

Se gärna igenom de uppgifter som behövs för ansökan innan du fyller i den så går det lättare att få den ifylld och skickad på en gång. Om det kommer frågor, kan du vara i kontakt med Nelli eller Hanna på vårt kontor. Kontaktuppgifterna finns här.

Ungdomsleader - Ansökan

 • GRUPPENS/FÖRENINGENS UPPGIFTER

 • KONTAKTPERSONENS UPPGIFTER

  I ungdomsprojekten är kontaktpersonen samtidigt ansvarsperson för projektet. Personen ska ha fyllt 18 år.
 • UPPGIFTER OM GRUPPENS MEDLEMMAR

  Uppgifter om de personer som förverkliga projektet, dv.s. unga som är under 18 år.
 • Hit lägger man till kontaktuppgifter för personer i grupper på över tre personer. Hit kan man även lägga till gruppens egna kontaktuppgifter, dvs. telefonnummer, gemensamma epostaresser eller Facebook-gruppers/sidors adresser.
 • PROJEKTETS UPPGIFTER

 • Varifån uppstod idén? Vad görs i projektet? Vad är målsättningen med verksamheten? Gör ni allt själv inom gruppen, eller har ni samarbetar ni med nån?
 • Förvaringsplatsen för de föremål som skaffas? Vem ansvarar för deras underhåll? Hur ser man till att föremålen hålls tillgängliga för alla i gruppen?
 • Vart används stödet? Spalta upp de kostnader som uppstår i projektet (ex. busshyra x eurobelopp, trävirke för vindskydd x eurobelopp och takfilt x eurobelopp, skyddsglasögon x eurobelopp, tryckkostander x eurobelopp).
 • Jag har läst föreningens dataskyddsredogörelse och ger mitt samtycke till att uppgifterna används i enlighet med redogörelsen. I Ungdoms-Leader samlar vi därutöver in personernas ålder som en personuppgift, då förutsättningen för stöd är att de unga är under 18 år. https://www.sameboat.fi/wp-content/uploads/2018/05/Hantering-av-personuppgifter-ISB.pdf