Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Ungdom

Ungdomsverksamheten har sin egen bloggsida, där vi presenterar verksamheten och finansieringsmöjligheterna.

Den elektroniska ansökningsblanketten för ungdomsleader hittas nedan. Se gärna igenom de uppgifter som behövs för ansökan innan du fyller i den så går det lättare att få den ifylld och skickad på en gång. Om det kommer frågor, kan du vara i kontakt med Nelli eller Hanna på vårt kontor. Kontaktuppgifterna finns här.

Ungdomsleader - Ansökan

 • GRUPPENS/FÖRENINGENS UPPGIFTER

 • KONTAKTPERSONENS UPPGIFTER

  I ungdomsprojekten är kontaktpersonen samtidigt ansvarsperson för projektet. Personen ska ha fyllt 18 år.
 • UPPGIFTER OM GRUPPENS MEDLEMMAR

  Uppgifter om de personer som förverkliga projektet, dv.s. unga som är under 18 år.
 • Hit lägger man till kontaktuppgifter för personer i grupper på över tre personer. Hit kan man även lägga till gruppens egna kontaktuppgifter, dvs. telefonnummer, gemensamma epostaresser eller Facebook-gruppers/sidors adresser.
 • PROJEKTETS UPPGIFTER

 • Varifån uppstod idén? Vad görs i projektet? Vad är målsättningen med verksamheten? Gör ni allt själv inom gruppen, eller har ni samarbetar ni med nån?
 • Förvaringsplatsen för de föremål som skaffas? Vem ansvarar för deras underhåll? Hur ser man till att föremålen hålls tillgängliga för alla i gruppen?
 • Vart används stödet? Spalta upp de kostnader som uppstår i projektet (ex. busshyra x eurobelopp, trävirke för vindskydd x eurobelopp och takfilt x eurobelopp, skyddsglasögon x eurobelopp, tryckkostander x eurobelopp).
 • Jag har läst föreningens dataskyddsredogörelse och ger mitt samtycke till att uppgifterna används i enlighet med redogörelsen. I Ungdoms-Leader samlar vi därutöver in personernas ålder som en personuppgift, då förutsättningen för stöd är att de unga är under 18 år. https://www.sameboat.fi/wp-content/uploads/2018/05/Hantering-av-personuppgifter-ISB.pdf