Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Yhteisöille

Yhteisöille myönnettävät tuet ja niiden perusedellytykset löytyvät tämän otsikon alta aihekohtaisilta erillisiltä alasivulta. Yhteisöille myönnettävät tuet perustuvat siihen, että hakijataho tekee perustoiminnastaan eritytetyn hankesuunnitelman ja siihen perustuvan kustannusarvion johon hanketukea haetaan.

Hanketukia voidaan myöntää vain toimenpiteille joissa hankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Hankkeiden tuottamat hyödyt kohdentuvat täten suuremmalle joukolle, kuin etukäteen määritellyille yksittäisille kiinteistöille, yritykselle tai yksityishenkilölle.

Yhteisöille myönnettävät tuet perustuvat siten eri lähtokohtiin ja eri lainsäädännön pykäliin kuin yritystuet, vaikkakin molempia tuetaan samasta maaseutuohjelmasta.