Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon?

Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei voi koskaan olla sellaista toimintaa, joka on hakija toteuttaa  normaalistikin, vaan hankkeen tulee mahdollistaa jotain extraa. Leader-ryhmät voivat rahoittaa yleishyödyllisinä sellaisia hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

 

Tukea myönnetään ensisijaisesti niihin hankkeisiin, jotka tehokkaimmin edistävät I samma båt – samassa veneessä oman paikallisen kehittämisstrategian tavoitteita. Hankkeiden valintaa ohjaavat myös I samma båt – samassa veneessä hallituksen määrittelemät valintakriteerit, jotka jakautuvat hyväksyttävyys- ja pisteytyskriteereihin. Valintakriteereistä ja niiden käytöstä on kerrottu lisää valintakriteerit-sivulla.

 

I samma båt – samassa veneessä voi rahoittaa hankkeita, joissa julkisen tuen määrä on vähintään 5000 euroa ja enintään 180 000 euroa. Poikkeuksena ovat Leader-ryhmien toteuttamat teemahankkeet, jossa voidaan rahoittaa alle 5000 euron toimenpiteitä.

 

Hankkeen tukiprosentti arvioidaan tapauskohtaisesti ja sen päättää aina I samma båt – samassa veneessä hallitus. Tuen määrä voi olla  investointihankkeissa enintään 75 % ja kehittämishankkeissa enintään 100 %.

 

Alla olevien linkkien kautta löydät tietoa eri hanketyypeistä:

 

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yhteistyöhanke

Koulutus- ja tiedonvälityshanke