Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella yhdistykset voivat parantaa vaikkapa kylän palveluja tai harrastusmahdollisuuksia, tempaista käyntiin uusia tapahtumia, kehittää kylämatkailua tai lisätä asumisviihtyvyyttä omalla asuinalueellaan.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. I samma båt – samassa veneessä kautta rahoitettavan yleishyödyllisen kehittämishankkeen julkinen tuki on lähtökohtaisesti 70% hankkeen kustannuksista. Julkisen tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista tulee olla vähintään 5 000 €  ja enintään 180 000 €.

Hankkeen omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta tai vastikkeettomasta työstä eli talkoista. Talkootyön arvo on 15 €/henk./tunti. Edellytyksenä on, että talkootyötä tekevä henkilö on täyttänyt 15 vuotta.  Talkootyössä käytettävän työkoneen (kuten traktorin) arvo on 30 €/tunti.  Talkootyö lasketaan hankkeessa sekä yksitysrahaksi, että myös kustannukseksi.

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen voidaan myöntää:

 1. Maaseudun asukkaiden palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
 2. Kylien kehittämissuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen
 3. Kylän tai paikallisyhteisön vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden edistämiseen ja toimintaan, jonka tarkoituksena on saada alueelle uusia asukkaita, sekä näissä tehtävissä tarvittavien valmiuksien hankintaan
 4. Maaseudun kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen
 5. Maaseudun ympäristön viihtyvyyden parantamiseen
 6. Paikallisten suunnitelmien mukaisten kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
 7. Maaseudun rakennetun ympäristön ja maisemanhoitoa koskevien suunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen
 8. Muuhun edellä verrattavaan toimenpiteeseen, joka palvelee kylän tai sen osan asukkaiden yleistä hyvinvointia

Kehittämishankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm.

 1. Palkkaus- ja palkkiokustannukset sivukuluineen (lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia)
 2. Matkakustannukset
 3. Ostopalveluiden hankinnan kulut
 4. Vuokrakustannukset
 5. Muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kulut ml. pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset