Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Miten teen hankesuunnitelman?

Hankesuunnitelma kannattaa tehdä huolella. Hyvä hankesuunnitelma tukee hanketta sen koko elinkaaren ajan aina rahoitushakemuksesta maksatushakemukseen saakka.

 

Hyrrä-verkkopalvelussa on hankesuunnitelmaasi varten valmiit osiot. Olemme hakijaa auttaaksemme tehneet pdf-dokumentin, jossa tarkennetaan mitä tietoja hankesuunnitelmassa tulee olla. Hankesuunnitelmaa kannattaa lähteä työstämään esimerkiksi Wordissä näiden otsikoiden mukaisesti. Kun koet, että suunnitelmasi on loppusuoralla, voit siirtää valmiit tekstit suoraan Hyrrään tai lähettää word-dokumentin kommenteille meille I samma båt – samassa veneessä ryhmään.

 

Hakijan on varmistettava hankkeen kokonaiskustannusarvion kohtuullisuus. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää rakennusalan viitekustannuksia. Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

 

Toisinaan ennalta arvaamattomista syistä hanketta ei pystytä toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Tällöin hakijan on tehtävä muutoshakemus ja muutettava hankesuunnitelmaa. Ota yhteyttä Leader-ryhmääsi ennen muutoshakemuksen tekemistä. Muutoshakemus liitteineen menee laillisuusarviointiin ELY-keskukseen sekä tiedoksi Leader-ryhmän hallitukselle. ELY-keskus tekee muutospäätöksen, jonka jälkeen voit jatkaa hankkeen toteuttamista muutetun hankesuunnitelman mukaisesti. On tärkeää tehdä muutoshakemus ennen muutoksen toteuttamista, jotta syntyneet kulut ovat tukikelpoisia. Huom! Kertakorvausmenettelyllä rahoitettuja hankkeita voi muuttaa ainoastaan toteutusajan osalta.

 

Avaa dokumentti Hankesuunnitelman malli

 

Hankkeiden maksatuksesta on avattu tarkemmin sivulla Miten teen maksatushakemuksen