Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Miten teen maksuhakemuksen?

Perustiedot maksuhakemuksista

Maksuhakemukset jätetään ELY-keskuksen käsittelyyn Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Maksuhakemuksen voi avata ja täyttää Hyrrässä kun hankkeelle on tehty tukipäätös Hyrrässä. Linkki Hyrrään.

Ohjeistusta sähköisen maksuhakemuksen tekemiseen

Maaseutuviraston sivulla on tarkempi ohjeistus miten maksuhakemus teknisesti tehdään Hyrrään ja mitä kullekin välilehdelle on ladattava. Ohjeistus tässä.

I samma båt – samassa veneessä työntekijät antavat myös neuvoja hakemuksesi täyttämisessä ja tarvittavien liitteiden kanssa. Maksuhakemuksen voi tulla tekemään I samma båt – samassa veneessä toimistolle, jossa on tähän käyttöön varattu asiakaspääte sekä skanneri (kaikki hakemuksen liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa, pdf-tiedostoina).

Hankkeen kustannusmallit ja niiden vaikutus maksuhakemukseen

Hankkeen kustannusmalliksi  on valittu jo hakemusvaiheessa jokin seuraavista:

 1. Todennettuihin kustannuksiin perustuva
 2. Flat rate 24 % / 15 %
 3. Kertakorvaus

Todennettuihin kustannuksiin perustuva kustannusmalli tarkoittaa sitä, että kaikki hankkeen kustannukset esitetään maksuhakemuksessa kirjanpidon tosittein. Flat rate -mallissa hankkeen ns. yleiskulujen osuus lasketaan prosenttimääräisenä hankkeen palkkakustannuksista. Kertakorvausmenettelyssä puolestaan maksu haetaan ainoastaan hankkeen toteutuman perusteella. Hankkeelle parhaiten sopiva kustannusmalli valitaan aina yhdessä I samma båt – samassa veneessä työntekijöiden kanssa, jolloin nämä vaihtoehdot käydään läpi tarkemmin.

Muistilista maksuhakemuksen liitteistä (päivitetty toukokuu/2016):

 • Pääkirjaote kirjanpitolain mukaisesta kirjanpidosta
 • Kirjanpidon avain tai muu liite, josta käy ilmi mitkä kirjapidon tilit/summat sisältyvät mihinkin kustannuslajiin
 • Kopiot menotositteista (palkat, sivukulut, matkat, muut laskut, jaetut kulut jne). Huom. Menotositteissa/laskuissa pitää näkyä kirjanpidon tositenumero
 • Tositekopiot saaduista tuloista ja rahoituksesta
 • Tiliotekopiot, myös rahoituksesta ja tuloista
 • Dokumentit hintatasoselvityksistä ja tehdyistä kilpailutuksista
 • Kopiot työnhakuilmoituksista ja työsopimuksista
 • Tuntikirjanpidot, joissa työntekijän ja työnantajan edustajan allekirjoitukset
 • Kopiot julkaisuista ja lehti-ilmoituksista, sekä tulosteet hankkeen nettisivuilta tai linkki näkyviin
 • Selvitys jaetuista kustannuksista sekä kopiot jaetuista laskuista ja niiden maksutositteista
 • Matkaohjelma ja -raportti ulkomaanmatkoista ja kotimaan opintomatkoista
 • Selvitys kokous- ym. palkkioiden perusteista sekä kopio kokouksen esityslistasta ja osallistujaluettelosta
 • Selvitys vastikkeetta hankkeelle tehdystä työstä, huom. allekirjoitukset ja syntymäajat!
 • Rakennushankkeissa kopiot katselmuspöytäkirjoista liitteineen (loppukatselmus!) ja palovakuutustodistus ellei aikaisemmin toimitettu
 • Koulutustilaisuuksien osanottajaluettelot sekä jäljennös tilaisuuden ohjelmasta
 • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, jos muuttunut tai sääntöjen mukaan olisi voinut muuttua (esim. pöytäkirjanote puheenjohtajan valinnasta tms.)
 • Raportti hankkeen toiminnasta maksuhakemuksen ajalta tai loppuraportti loppumaksatuksen yhteydessä
 • Seurantatiedot hankkeesta vuosittain tammikuun loppuun mennessä ja viimeisimmät seurantatiedot loppumaksatuksen yhteydessä
 • Muu tarvittava selvitys

Huom. Flat rate-kustannusmallia sovellettaessa ei tarvitse taulukon mukaisia välillisiä kustannuksia esittää meno- ja maksutosittein

Loppumaksatuksessa huomioitavaa:

Kaikkien yleishyödyllisten hankkeiden on loppumaksatushakemuksissa myös toimitettava seurantatiedot ja loppuraportti.

Linkit tarvittaviin lomakkeisiin:

Maaseutuviraston määräys maksun hakemisesta