Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Yrityksille

Yrityksille myönnettävät tuet ja niiden perusedellytykset löytyvät tämän otsikon alta aihekohtaisilta erillisiltä alasivulta. Yrityksille myönnettävät tuet perustuvat siihen, että tukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen sekä toimivan yrityksen laajentamiseen tai sen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Tukea voidaan myöntää myös toimenpiteeseen, joka vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä.

Täten yritystuet kohdentuvat kehittämistoimenpiteisiin perustamis, -laajenemis -ja muutosvaiheissa. Yritystukia ei myönnetä yrityksen perusliiketoiminnan kuluihin. Yritystukea kohdennetaan toimenpiteisiin joilla on myönteinen vaikutus toiminnan kasvuun, uusien työpaikkojen syntymiseen ja tuetun toiminnan liiketaloudelliseen kannattavuuteen.

Yrityksille myönnettävät tuet perustuvat siten eri lähtokohtiin ja eri lainsäädännön pykäliin kuin hanketuet, vaikkakin molempia tuetaan samasta maaseutuohjelmasta.