Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Kuka voi hakea yritystukea?

Yritystukea voivat hakea mikroyritykset, jotka sijaitsevat I samma båt – samassa veneessä toiminta-alueella.

Leader-yritystuki on tarkoitettu alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, joiden liikevaihdon tai taseen loppusumma on enintään 2M €. Mikroyrityksiä suuremmat yritykset voivat olla yhteydessä alueensa ELY-keskukseen. Hakijan tulee olla tukea hakiessaan 18-vuotta täyttänyt.  Yritysmuotoa ei ole rajoitettu. Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja riittävä ammattitaito. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Maatilat voivat hakea yritystukea maa- ja metsätaloustoiminnan ulkopuolisen toiminnan kehittämiseen.

Jotkut toimialat ovat kokonaan rajattu pois Maaseuturahaston tuen piiristä, kuten liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen nosto. Lisätietoja: Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta.