Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Mihin voi saada tukea ja kuinka paljon?

Tukea myönnetään yritysten kehittämistoimintaan perustamis- ja investointituen muodossa. Tuki perustuu siihen, että yritys on tekemässä toimenpiteitä, joiden toteutumisen nopeuteen, tasoon ja laatuun voidaan vaikuttaa julkisella tuella. Tuetulla investoinnilla on oltava olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittämiselle. Paikallisesti toimivalle yritykselle tukea voidaan myöntää vain, jos tuetulla toiminnalla voidaan korvata ulkopuolelta tuotettuja tavaroita tai palveluja tai luomaan toimintaa, jota paikalliset markkinat eivät aikaisemmin ole pystyneet tuottamaan.

 

Jokaisella Leader-ryhmällä on ovat paikallisen strategiaan liittyvät valintakriteerit. Valintakriteereihin kannattaa tutustua etukäteen. Valintakriteerit ja niiden huomioiminen ovat osa Leader-ryhmän tarkoitukseenmukaisuusharkintaa hanke- ja yritystukivalinnassa.

 

Investointituki (20-35% tuea kokonaiskustannuksista)

Toteutettavuustutkimus (40-50% tukea kokonaiskustannuksista)

Perustamistuki (euromääräinen tuki, korkeintaan 35 000 €)

 

Tietyt hankinnat ja toimintamuodot ovat kokonaisuudessaan poissuljettuja maaseudun investointituesta. Seuraavia investointeja ei tueta lainkaan:

 

  1. Traktorin hankinta
  2. Liikennealan investoinnit
  3. Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
  4. Käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta nykyteknologiaa tai kokonaan uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta
  5. Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
  6. Toisen yrityksen osakkeiden, osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen (tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa)
  7. Kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustuu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon

Tämän lisäksi on Varsinais-Suomessa linjattu tarkemmin toimialojen tukikelpoisuutta mm. kilpalutilanteeseen liittyen. Esite tässä.