Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Miten yritystukea haetaan?

Tukihakemus on on jätettävä sisään ennen kuin toimenpide aloitetaan. Kun tukihakemus on tullut vireille voit aloittaa toiminnan omalla vastuulla. Kun tukihakemus jätetään sisään, sen on täytettävä tietyt minimivaatimukset, jotta se tulee vireille. Saat aina ilmoituksen siitä että hakemus on tullut vireille, tai jos hakemus on puutteellinen, kehotuksen täydentää hakemusta. Hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan myös liitteitä, joita voi täydentää myöhemmin hakemukseen.

 

Hakiessaan tukea hakijan on otettava huomioon, että muu julkinen tuki samaan toimintaan vähentää maaseuturahaston kautta saatavaa tukea, tai poistaa tuen mahdollisuuden täysin. Julkista yritystukea ja sen kokonaismäärää säätelee erinäiset EU-asetukset, kuin myös kansallinen lainsäädäntö.

Tukihakemuksiin liitetään aina liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma korostuu varsinkin yrityksen perustamistuessa, jossa tuki määräytyy liikesuunnitelman, ja maksatus sen toteutumisen, mukaan. Liiketoimintasuunnitelmassa on tultava esille vähintään seuraavat tiedot:

 

  1. Yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
  2. Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
  3. Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
  4. Suunnitellut toimenpiteet, joita perustamistuella aiotaan toteuttaa ja niitä koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
  5. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
  6. Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
  7. Tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

Lomakkeet: tulos, rahoitus ja velkalaskelmalle

Liiketoimintasuunnitelma-linkki, tarvittavat liitteet